Architecture & Environmental Design

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (Architecture and Environmental Design)

เรียนต่อหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมในสหราชอาณาจักร 

สถาปัตยกรรม เป็นการออกแบบและเครื่องจักรที่อยู่เบื้องหลังการก่อสร้างตึก เมื่อกลายเป็นผู้เชี่่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม หัวหน้าทีมออกแบบต้องเจาะจงลงไปในด้านการก่อสร้างให้ดูน่าประทับใจ รวมถึงการทำงานร่วมกัน ประโยชน์ใช้สอย ความปลอดภัย และความยั่งยืน

หลาย ๆ มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร จะสอนด้านเทคนิคและการออกแบบควบคู่ไปกับ การสอนด้านวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ การเรียนบนพื้นฐานประวัติศาสตร์และทฤษฎีจะเรียนควบคู่ไปกับการเรียนด้าน ศิลปะ และการออกแบบ 3D ซึ่งจะให้การผลักดันที่ดีที่สุดกับนักเรียน เกี่ยวกับมิติของการเป็นมืออาชีพทุก ๆ ด้าน

การเรียนด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ นักเรียนจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 3 ปีก่อน จากนั้นจะได้รับการเป็นสมาชิกของ RIBA, the Royal Institute of British Architects จากนั้นจะได้รับการเข้าเรียนต่ออีก 2 ปี ในระดับ BArch, Diploma หรือ March ตามลำดับ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลือกในแต่ละมหาวิทยาลัย) โดยก่อนการฝึกงาน 2 ปี จะเป็นการสอบภาคสุดท้ายของนักเรียน

สมัครเรียนต่อด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (Architecture and Environmental Design) ในอังกฤษ

อยากเรียนด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์? ไม่แน่ใจว่าหลักสูตรที่ไหนเหมาะกับคุณ? ปรึกษา เจ้าหน้าที่แนะแนวเรียนต่ออังกฤษ ของเราเกี่ยวกับหลักสูตรด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสหราชอาณาจักร และแนวทางการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับคุณ!

การเรียนด้านนี้จะผสมผสานระหว่างการเรียนด้านวิชาการและด้านปฏิบัติ ซึ่งเกี่ยวพันธ์กับการเรียนในมหาวิทยาลัย 5 ปี และอย่างน้อยต้องมีประสบการณ์กอย่างน้อย 2 ปี สำหรับการได้จบการศึกษา ถ้าหากนักเรียนจะเรียน 3 ปี BA (เป็นระยะเวลาของการเรียนหลักสูตรศิลปะ) หรือ BSc (ระยะเวลาทั่วไปของหลักสูตรคณิตศาสตร์) นักเรียนจะต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 หรือ 2 ปี

อาชีพในสายสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (Architecture and Environmental Design)

การเรียนในหลักสูตรนี้สามารถนำไปต่อยอดการทำงานได้ในสายอาชีพหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น:

 • Community and economic development
 • Environmental affairs and management
 • Historic preservation
 • Urban development
 • Urban and regional planning

รายได้ของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรสาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์ ในอังกฤษ

 • เงินเดือนเฉลี่ยเริ่มต้นประเภท professional: 20,000 ปอนด์
 • เงินเดือนเฉลี่ยเริ่มต้นประเภท non-professional: 16,640 ปอนด์

ที่มา: Higher Education Statistics Agency, Destination of Leavers from Higher Education 2016-17

คุณสมบัติเข้าศึกษาต่อด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (Architecture and Environmental Design) ในสหราชอาณาจักร?

วิชาต่าง ๆ ที่มีการเรียนการสอนจะมีความสัมพันธ์กัน แต่นักเรียนต้องมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและการเรียนในวิชาด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ การเรียนด้านคณิตศาสตร์และศิลปะ จนกระทั่งจบการศึกษา จะมีผลและนักเรียนควรจะมีผลงานด้าน Drawing และต้องมีความสนใจในการออกแบบและสร้างงาน 3D Portfolio จะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการตอบรับเข้าศึกษาต่อ โดยการเลือกผลงานทุกชิ้น

 • นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีทั่วไป: คะแนนขั้นต่ำ 34 คะแนน
 • คุณสมบัตินักเรียนแบบ A-level: ต้องได้คะแนนในระดับ AAB ทั้งสามสายทั้งศิลปะ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • คะแนนสอบ IELTS: คะแนนรวม 6.5 และไม่ต่ำกว่า 6.0 ในแต่ละทักษะ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่เปิดสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ จากการจัดอันดับโดย the QS University Guide 2020 ได้แก่:

 1. University College London
 2. Manchester School of Architecture
 3. University of Cambridge
 4. University of Sheffield
 5. Cardiff University
 6. Loughborough University
 7. Newcastle University
 8. Oxford Brookes University
 9. University of Bath
 10. University of Edinburgh

SI-UK มีส่วนช่วยในการสมัครเรียนต่อได้อย่างไร?

สถาบันการศึกษามากมายในสหราชอาณาจักร ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน รวมทั้งวิทยาลัยต่างๆ ที่เปิดสอนหลักสูตรด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ SI-UK เราทราบดีว่าการตัดสินใจเลือกสถาบันต่างๆ เหล่านี้อาจยากสำหรับนักเรียนหลาย ๆ คน เราจึงมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการอบรมโดยตรงจากสถาบันการศึกษา ต่างๆ สำหรับให้ข้อมูลและคำแนะนำที่อัพเดทกับท่าน และสามารถช่วยเหลือท่านในการค้นหาทั้งหลักสูตรและสถาบันฯ ที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับคุณ ติดต่อเรา เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือปรึกษาเราทาง online เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัย ที่เหมาะสมกับคุณ

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham