SI-UK-Image SI-UK-Image

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (Architecture and Environmental Design)

เรียนต่อหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมในสหราชอาณาจักร 

สถาปัตยกรรม เป็นการออกแบบและเครื่องจักรที่อยู่เบื้องหลังการก่อสร้างตึก เมื่อกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม หัวหน้าทีมออกแบบต้องเจาะจงลงไปในด้านการก่อสร้างให้ดูน่าประทับใจ รวมถึงการทำงานร่วมกัน ประโยชน์ใช้สอย ความปลอดภัย และความยั่งยืน

หลาย ๆ มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร จะสอนด้านเทคนิคและการออกแบบควบคู่ไปกับ การสอนด้านวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ การเรียนบนพื้นฐานประวัติศาสตร์และทฤษฎีจะเรียนควบคู่ไปกับการเรียนด้าน ศิลปะ และการออกแบบ 3D ซึ่งจะให้การผลักดันที่ดีที่สุดกับนักเรียน เกี่ยวกับมิติของการเป็นมืออาชีพทุก ๆ ด้าน

การเรียนด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ นักเรียนจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 3 ปีก่อน จากนั้นจะได้รับการเป็นสมาชิกของ RIBA, the Royal Institute of British Architects จากนั้นจะได้รับการเข้าเรียนต่ออีก 2 ปี ในระดับ BArch, Diploma หรือ March ตามลำดับ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลือกในแต่ละมหาวิทยาลัย) โดยก่อนการฝึกงาน 2 ปี จะเป็นการสอบภาคสุดท้ายของนักเรียน

สมัครเรียนต่อด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (Architecture and Environmental Design) ในอังกฤษ

อยากเรียนด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์? ไม่แน่ใจว่าหลักสูตรที่ไหนเหมาะกับคุณ? ปรึกษา เจ้าหน้าที่แนะแนวเรียนต่ออังกฤษ ของเราเกี่ยวกับหลักสูตรด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสหราชอาณาจักร และแนวทางการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับคุณ!

การเรียนด้านนี้จะผสมผสานระหว่างการเรียนด้านวิชาการและด้านปฏิบัติ ซึ่งเกี่ยวพันธ์กับการเรียนในมหาวิทยาลัย 5 ปี และอย่างน้อยต้องมีประสบการณ์กอย่างน้อย 2 ปี สำหรับการได้จบการศึกษา ถ้าหากนักเรียนจะเรียน 3 ปี BA (เป็นระยะเวลาของการเรียนหลักสูตรศิลปะ) หรือ BSc (ระยะเวลาทั่วไปของหลักสูตรคณิตศาสตร์) นักเรียนจะต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 หรือ 2 ปี

อาชีพในสายสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (Architecture and Environmental Design)

การเรียนในหลักสูตรนี้สามารถนำไปต่อยอดการทำงานได้ในสายอาชีพหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น:

รายได้ของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรสาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์ ในอังกฤษ

ที่มา: Higher Education Statistics Agency, Destination of Leavers from Higher Education 2016-17

คุณสมบัติเข้าศึกษาต่อด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (Architecture and Environmental Design) ในสหราชอาณาจักร?

วิชาต่าง ๆ ที่มีการเรียนการสอนจะมีความสัมพันธ์กัน แต่นักเรียนต้องมีทักษะด้านภาษาอังกฤษและการเรียนในวิชาด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ การเรียนด้านคณิตศาสตร์และศิลปะ จนกระทั่งจบการศึกษา จะมีผลและนักเรียนควรจะมีผลงานด้าน Drawing และต้องมีความสนใจในการออกแบบและสร้างงาน 3D Portfolio จะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการตอบรับเข้าศึกษาต่อ โดยการเลือกผลงานทุกชิ้น

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่เปิดสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ จากการจัดอันดับโดย Guardian University Guide 2023 ได้แก่:

 1. University of Cambridge
 2. University of Leeds
 3. University of Edinburgh
 4. University College London
 5. University of Sheffield
 6. Cardiff University
 7. UWE Bristol
 8. Queen's University Belfast
 9. University of Liverpool
 10. Oxford Brookes University

SI-UK มีส่วนช่วยในการสมัครเรียนต่อได้อย่างไร?

สถาบันการศึกษามากมายในสหราชอาณาจักร ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน รวมทั้งวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เปิดสอนหลักสูตรด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ SI-UK เราทราบดีว่าการตัดสินใจเลือกสถาบันต่าง ๆ เหล่านี้อาจยากสำหรับนักเรียนหลาย ๆ คน เราจึงมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการอบรมโดยตรงจากสถาบันการศึกษา ต่าง ๆ สำหรับให้ข้อมูลและคำแนะนำที่อัพเดทกับท่าน และสามารถช่วยเหลือท่านในการค้นหาทั้งหลักสูตรและสถาบันฯ ที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับคุณ ติดต่อเรา เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือปรึกษาเราทาง online เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัย ที่เหมาะสมกับคุณ

รายวิชา

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute