หลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations)

เรียนต่อหลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสหราชอาณาจักร

อยากเรียนต่อรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ? ไม่แน่ใจว่าหลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ไหนเหมาะกับคุณ? ปรึกษา เจ้าหน้าที่ ของเราเกี่ยวกับหลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสหราชอาณาจักร และแนวทางการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

รัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคืออะไร?

รัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations หรือ International Studies หรือ IR) เป็นสาขาหนึ่งของภาควิชารัฐศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้ง NGOs และบริษัทข้ามชาติต่างๆ หลักสูตรวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี้จะเกี่ยวพันกับเรื่องอำนาจการ ปกครองของแต่ละประเทศ, สิ่งแวดล้อม, การพัฒนา, และสิทธิมนุษยชน ในระดับระหว่างประเทศ และยังเกี่ยวพันกับนโยบายของประเทศใดประเทศหนึ่ง หากนโยบายนั้นส่งผลกระทบถึงประเทศอื่นๆ ในโลก การศึกษาวิชารัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี้ มีต้นกำเนิดในสหราชอาณาจักรที่ Aberystwyth University ในปี 1919 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรยังคงมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในด้านนี้

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ?

การเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สหราชอาณาจักร จะช่วยให้คุณสามารถทำงานในด้านการวิจัย, สื่อสารมวลชน, การวางนโยบายทางด้านการสังคมและการพัฒนา และอื่นๆ อีกมากมายนับไม่ถ้วน เนื่องจากหลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศช่วยให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับความซับซ้อนและ โครงข่ายและปัจจัยที่มองไม่เห็นต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆ นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณพัฒนาทักษะต่างๆ ที่เหนือกว่าคนอื่นๆ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ในการทำงานในสาขาอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น:

 • ทักษะการค้นคว้าวิจัย (Research skills)
 • ทักษะการวิเคราะห์ (Critical analysis skills)
 • ขั้นตอนวิธีทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method)
 • ความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (Cross-cultural awareness)

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ สหราชอาณาจักร?

การเลือกเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันะ์ระหว่างประเทศที่สหราชอาณาจักรนั้น มีข้อดีมากมาย เนื่องจากที่อังกฤษเป็นประเทศต้นกำเนิดของการศึกษาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นับตั้งแต่หลังจบสงครามโลกครั้งที่ 1 นักศึกษาจึงมีโอกาสได้เข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐานมากที่สุดกับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มท็อป 100 โดยเฉพาะผู้ที่สนใจทำงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาวิชานี้ จะพบว่าสหราชอาณาจักรเป็นแหล่งที่ตั้งขององค์กรต่าง ๆ มากมาย หลาย ๆ เมืองหลักในอังกฤษล้วนเชื่อมต่อกันด้วยรถไฟความเร็วสูงที่มีความสะดวกสบายในการ เดินทางไปยังกรุงบรัซเซลส์และสำนักงานใหญ่ของสหภาพยุโรป (EU) นอกจากนี้ ประเทศอังกฤษยังเป็นที่ที่ดีที่สุดที่คุณจะได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากลของโลก รวมทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนของอังกฤษ ยังได้รับการวางโครงสร้างมาอย่างดี นักศึกษาสามารถสำเร็จหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้ในเวลาเพียง 3 ปี (เปรียบเทียบกับการใช้เวลาถึง 4 ปีในสหรัฐอเมริกา) และระดับปริญญาโทในเวลาเพียง 1 ปี (เปรียบเทียบกับการใช้เวลาถึง 2 ปีในสหรัฐอเมริกา) จะเห็นได้ว่าการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ทั้งช่วยให้คุณได้รับความรู้ความเชียวชาญในด้านรัฐศาสตร์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และยังเป็นการใช้ทรัพยากรเงินและเวลาอย่างคุ้มค่าที่สุดอีกด้วย

เรียนจบรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วทำอะไรได้บ้าง?

หลังจากสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรแล้ว คุณจะมีโอกาสและทางเลือกมากมายในการทำงาน เช่น ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารท้องถิ่น โดยสามารถทำหน้าที่นักวิเคราะห์หรือวางนโยบายให้กับองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการทำงานกับ NGOs หากสำเร็จการศึกษาจากสหราชอาณาจักรจะยิ่งได้รับการยอมรับ และมีข้อได้เปรียบกว่าผู้สมัครอื่น ๆ นอกจากนี้ ความรู้ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยังสามารถนำไปประยุกต์เพื่อการทำงานในเชิงธุรกิจ, สื่อสารมวลชน, การเมืองการปกครอง หรือการรณรงค์เคลื่อนไหวต่าง ๆ แต่ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในสาขาใด ผู้สำเร็จการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากสหราชอาณาจักร เป็นที่ยอมรับทั่วโลกในเรื่องของความรู้ความสามารถในสาขานี้

คุณสมบัติการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สหราชอาณาจักร

 • นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีทั่วไป: คะแนนขั้นต่ำ 32 คะแนน
 • นักเรียนแบบ A-level:  ต้องได้คะแนนในระดับ ABB
 • ผลสอบ IELTS: คะแนนรวม 6.5 และไม่ต่ำกว่า 6 ในแต่ละทักษะ 

มีมหาวิทยาลัยใด ที่ให้คุณสามารถศึกษาต่อด้านรัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้บ้าง?

หลักสูตร Politics and International Relations ที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร ประจำปี 2020 จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings ได้แก่:

 1. University of Oxford
 2. London School of Economics
 3. University of Cambridge
 4. King’s College London
 5. SOAS, University of London
 6. University of Essex
 7. University of Edinburgh
 8. University College London
 9. University of Warwick
 10. University of Durham

หากท่านสนใจที่จะสมัครเรียนในสถาบันชั้นแนวหน้าของ UK อย่าง Oxford, Cambridge, London School of Economics หรือ University College London? บริการพิเศษ Oxbridge Service ของ SI-UK สามารถช่วยท่านในการเตรียมตัวและสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SI-UK สามารถช่วยเหลือคุณในการสมัครได้อย่างไร

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ลงทะเบียนเพื่อรับคำแนะนำฟรี จากผู้เชี่ยวชาญของเรา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกจากนั้น ยังมีบริการพิเศษ Premium Service ของ SI-UK ซึ่งสามารถการันตีการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร อย่างน้อย 1 แห่ง ได้ตั้งแต่วันนี้

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham