SI-UK-Image SI-UK-Image

หลักสูตรด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) ในสหราชอาณาจักร

เรียนต่อหลักสูตรด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) ในสหราชอาณาจักร

นักศึกษาในสาขาวิชาด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) ในระดับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร จะได้เรียนรู้ทักษะที่หลากหลาย ไม่ว่าจะป็น คณิตศาสตร์บริสุทธิ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และสถิติ นอกจากนี้ การคิดเชิงตรรกะ การแก้ปัญหาและการคำนวณขั้นสูง ยังถือเป็นองค์ประกอบหลักที่นักคณิตศาสตร์จำเป็นจะต้องมี เนื่องจากนักคณิตศาสตร์คือผู้วางหลักการทางทฤษฎีที่สำคัญ สำหรับสาขาวิชาอื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์กายภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติ เป็นต้น สาขาวิชาต่างๆ ด้านคณิตศาสตร์ประกอบด้วย:

หลักสูตรด้านคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่ จะได้ศึกษาควบคู่ไปกับวิชาอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ และการเงิน และอาจต้องเรียนสาขาวิชาอื่นๆ ของคณิตศาสตร์ เช่น คณิตศาสตร์เชิงธุรกิจ คณิตศาสตร์ด้านการเงิน คณิตศาสตร์และการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา คณิตศาสตร์และชีวภาพสิ่งแวดล้อม และคณิตศาสตร์ชีววิทยา เป็นต้น

สมัครเรียนหลักสูตรด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)

SI-UK สามารถช่วยคุณในการสมัครเรียนหลักสูตรด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) ในประเทศอังกฤษและสหราชอาณาจักรได้อย่างง่ายดาย เพียงลงทะเบียน เพื่อติดต่อขอข้อมูลและรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรของเรา ตั้งแต่วันนี้!

ต้องการศึกษาต่อหลักสูตร Mathematics ใน UK

เส้นทางอาชีพในหลักสูตรด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics)

ผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ สามารถเลือกที่ทำงานที่เกี่ยวข้องสาขาวิชาต่างๆได้หลากหลาย เช่น การบัญชี การธนาคารระดับโลก การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน และสถิติ ทักษะด้านการวิเคราะห์การแก้ปัญหาและทักษะทางตรรกะที่ได้รับ จะทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์เป็นที่ต้องการในหลายภาคส่วนของธุรกิจและการศึกษา

รายได้เฉลี่ยของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากสาขา Mathematics ในสหราชอาณาจักร

ที่มา: The Times and Sunday Times Good University Guide 2019.

คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเรียนหลักสูตรด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) ในสหราชอาณาจักร

หมายเหตุ: แต่ละมหาวิทยาลัยอาจต้องการผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่างกันออกไป

มหาวิทยาลัยที่น่าสนใจ สำหรับหลักสูตรด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) ในสหราชอาณาจักร

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) ที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร โดยการจัดอันดับของ the Guardian University Guide 2022:

 1. University of Oxford
 2. University of St Andrews
 3. Imperial College London
 4. University of Cambridge
 5. University of Edinburgh
 6. University of Warwick
 7. University College London
 8. Durham University
 9. University of Glasgow
 10. Loughborough University

นอกจากนี้ หากท่านมีความประสงค์ ต้องการที่จะสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร อย่าง Oxford, Cambridge, London School of Economics หรือ University College London ก็สามารถใช้บริการ Oxbridge Service ของ SI-UK ซึ่งสามารถช่วยนักเรียนเตรียมตัวสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยเหล่านี้ได้เช่นกัน

สนใจสมัครเรียน หลักสูตรด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) ใน UK

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ลงทะเบียนเพื่อรับคำแนะนำฟรี จากผู้เชี่ยวชาญของเรา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกจากนั้น ยังมีบริการพิเศษ Premium Service ของ SI-UK ซึ่งสามารถการันตีการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร อย่างน้อย 1 แห่ง ได้ตั้งแต่วันนี้

รายวิชา

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute