หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Supply Chain and Logistics)

เรียนต่อหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในสหราชอาณาจักร

"คำว่า supply chain - ที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลก - มีความหมายถึงกระบวนการในการผลิตและขนส่งสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตไปยัง ผู้บริโภค ซึ่ง Supply Chain Management เป็นการจัดการในเรื่องของอุปทานและอุปสงค์ (supply and demand), การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วนต่างๆ, การผลิตและการประกอบ, การจัดเก็บสินค้าคงคลัง, การรับคำสั่งซื้อ, การจัดการด้านการสั่งซื้อ, การขนส่ง, การกระจายสินค้าในช่องทางต่างๆ, การเดินทางเพื่อขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า"

ปัจจุบันในยุคโลกาภิวัฒน์ ระบบการจัดการด้าน supply chain มีความสำคัญอย่างมากในองค์กรต่างๆ ด้วยระบบการจัดการที่ดีจะสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิต และขนส่งได้ โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาหลายๆ ประเทศในเอเชีย เช่น อินเดียและจีน แม้กระทั่งองค์กรที่มีระบบที่ดีอยู่แล้ว ยังต้องมีการพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ผลกำไรที่อาจลดน้อยลง ดังนั้น การจัดการด้าน supply chain and logistics จึงมีส่วนสำคัญอย่างมาก

อยากเรียนต่อด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน? ไม่แน่ใจว่าหลักสูตรที่ไหนเหมาะกับคุณ? ปรึกษา เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร ของเราเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในสหราชอาณาจักร และแนวทางการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับคุณ!

ต้องการศึกษาต่อหลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ใน UK

เส้นทางสายอาชีพของหลักสูตร Supply Chain and Logistics

สายงานการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ การเจรจา การเคลื่อนย้ายสินค้า เป็นต้น โดยผำเร็จการศึกษาจะได้มีบทบาทต่างๆ ในบริษัท ห้างร้าน ธุรกิจ ลอจิสติกส์ สายการบินและท่าเรือ เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน สาขา Chain and Logistics ในสหราชอาณาจักร

มหาวิทยาลัยด้าน supply chain management and logistics ในสหราชอาณาจักร

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร Supply Chain and Logistics ที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร โดยการจัดอันดับของ Supply Chain and Logistics universities in the eduniversal Best Masters Ranking ประจำปี 2019:

 1. Warwick Manufacturing Group
 2. University of Manchester
 3. Cranfield University
 4. Aston University
 5. Imperial College London
 6. University of Hull
 7. Brunel University London
 8. Lancaster University
 9. City, University of London

SI-UK สามารถช่วยเหลือคุณในการสมัครได้อย่างไร

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร Supply Chain and Logistics ลงทะเบียนเพื่อรับคำแนะนำฟรี จากผู้เชี่ยวชาญของเรา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกจากนั้น ยังมีบริการพิเศษ Premium Service ของ SI-UK ซึ่งสามารถการันตีการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร อย่างน้อย 1 แห่ง ได้ตั้งแต่วันนี้

รายวิชา

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

พี่ Counsellor ติดตอและใหความชวยเหลือไดทุกๆ วันและชวยจัดการสงใบสมัครเขาเรียน มหาวิทยาลัย จนไดรับ unconditional offer. รูสึกดีใจมากที่ SI-UK ใหความชวยเหลือเปนอยางดี. จะ ตั้งใจเรียนเพื่อเปนรางวัลใหพี่ๆ และทีมงาน  

Apasra Tarnpanich Fashion at University of Brighton

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen