St. George’s University, Newcastle

สถานที่ตั้ง Northumbria University, Newcastle
ก่อตั้ง 1976
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง Medicine.
ข้อมูลเฉพาะ
สถานที่ตั้ง Northumbria University, Newcastle
ก่อตั้ง 1976
สาขาวิชาที่มีชื่อเสียง Medicine.

ข้อมูลทั่วไป

St. George’s University (SGU) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1976 ในฐานะโรงเรียนแพทย์เอกชน และได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติชั้นนำ ดึงดูดนักศึกษาและคณาจารย์จากกว่า 140 ประเทศสู่เกาะ Grenada ทะเลแคริบเบียน ในหมู่เกาะ West Indies

บรรดาศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย แพทย์ สัตวแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข และนักธุรกิจจำนวนมาก มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรการแพทย์ และสัตวแพทย์ศาสตร์ ณ Schools of Medicine and Veterinary Medicine และปริญญาเอกแบบ dual graduate degrees ในสาขา sciences, public health และ business นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งมีการเรียนการสอนใน School of Arts and Sciences และนักศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่บัณฑิตวิทยาลัย หรือ School of Graduate Studies ได้ด้วย

ทำเลที่ตั้ง

Northumbria University, Newcastle

SGU มีความร่วมมือกับพันธมิตรอย่าง Northumbria University ทำให้เกิดวิทยาเขตในสหราชอาณาจักรซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสรับปริญญาสาขาแพทยศาสตร์ (MD) และสำเร็จการศึกษาในสหราชอาณาจักรถึง 50%

ในฐานะนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 และ 5 ที่เริ่มเรียนที่ Northumbria University จะสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานแบบบูรณาการเป็นเวลาหนึ่งปีที่วิทยาเขตขั้นสูงด้านเทคโนโลยีใน Grenada การศึกษาสองปีสุดท้ายจะเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาแบบดั้งเดิม เข้ากับประสบการณ์ทางคลินิก SGU ให้บริการฝึกอบรมทางคลินิกในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรด้วยเครือข่ายโรงพยาบาลและคลินิกในเครือมากกว่า 70 แห่ง

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

ในฐานะบัณฑิต SGU บัณฑิตจะสามารถเข้าถึงเครือข่ายศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว มากกว่า 17,000 คนทั่วโลก ซึ่งหลายคนมีบทบาทในโรงพยาบาลต่างๆ ในฐานะ Chief Resident, Director หรือมีบทบาทสำคัญในการพิจารณาบุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham