หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์

เรียนต่อหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ในสหราชอาณาจักรเป็นหลักสูตรที่ช่วยเพิ่มทักษะความรู้และความสามารถที่นำไปสู่อาชีพสัตวแพทย์ ซึ่งรวมไปถึงการฝึกทางด้านศัลยศาสตร์ การดูแลสัตว์และการนำความรู้เชื่อมโยงไปสู่สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเช่น ความปลอดภัยด้านการบริโภค งานวิจัย และเภสัชกรรมศาสตร์

ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลาในการเรียน 5 ปี ซึ่งเกณฑ์หลักสูตจะครอบคลุมไปถึงกายวิภาค สรีรวิทยา การเลี้ยงสัตว์ จุลชีววิทยา สาธารณสุข ปรสิตวิทยา พยาธิวิทยา โดยใน 2 ปีแรก จะเป็นการเรียนวิชาพื้นฐาน ส่วนปีที่ 3-4 เป็นการเรียนด้านปฏิการคลินิก และในปีที่ 5 เป็นการฝึกฝนเพื่อความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสัตวแพทยศาสตร์

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์เป็นหลักสูตรการเรียนที่มีผู้เข้าสมัครจำนวนมากและมีการแข่งขันสูง โดยในแต่ละปีมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งในสหราชอาณาจักรเปิดรับนักศึกษาในจำนวนที่จำกัด โดยในปี 2014 มีผู้สมัครจากทั่วโลกส่งใบสมัครเข้าเรียนต่อในสาขานี้กับ University of Edinburgh แต่มหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษาจากสหราชอาณาจักร/ยุโรป ได้เพียง 500 คน และนักศึกษานานาชาติเพียง 17 คน เท่านั้น

ต้องการศึกษาต่อหลักสูตร สัตวแพทยศาสตร์ ใน UK

อาชีพในสาขาสัตวแพทยศาสตร์

นักศึกษาที่จบการศึกษาทางสัตวแพทยศาสตร์ จะได้เข้าทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสัตวแพทยศาสตร์เช่น การดูแลรักษาสัตว์ของเอกชนและหน่วยงานเพื่อสังคม ห้องแล็บทดลองหรือห้องปฏิบัติการ รวมไปถึงงานในภาคส่วนสาธารณสุข สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนั้นจะได้เรียนรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งตอบโจทย์งานเฉพาะทางด้านสัตวแพทยศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมืออาชีพอีกด้วย

รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นของบัณฑิตที่จบจากสาขา สัตวแพทยศาสตร์ ในสหราชอาณาจักร

ที่มา: The Times and Sunday Times Good University Guide 2019

คุณสมบัติสำหรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์

โปรดทราบว่าข้อกำหนดในการเข้าศึกษาแตกต่างกันไปสำหรับมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งในสหราชอาณาจักร

สมัครเข้าเรียนต่อหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ได้ที่ไหนบ้าง

ค้นหามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดที่เปิดสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ในสหราชอาณาจักร ที่ได้รับการจัดอันดับโดย Guardian University Guide 2022 มีดังนี้

 1. University of Edinburgh
 2. University of Cambridge
 3. University of Nottingham
 4. University of Liverpool
 5. University of Glasgow
 6. University of Bristol
 7. University of Surrey
 8. Royal Veterinary College
 9. University of Aberystwyth

คุณต้องการผู้ช่วยในการสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์หรือไม่? เชิญอ่านข้อมูลเกี่ยวกับบริการ Oxbridge ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของเราจะช่วยเตรียมการสมัครทุกขั้นตอน รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการฝึกการสอบสัมภาษณ์

หากคุณสนใจสมัครเรียนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญการศึกษาต่อของ SI-UK ซึ่งเราพร้อมให้คำแนะนำฟรี นอกจากนี้ เรายังมีบริการพิเศษ (Premium Service) ที่จะสามารถการรันตีการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรให้แก่คุณได้อย่างน้อย  1 แห่ง 

รายวิชา

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

พี่ Counsellor ติดต่อและให้ความช่วยเหลือได้ทุกๆ วันและช่วยจัดการส่งใบสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย จนได้รับ unconditional offer. รู้สึกดีใจมากที่ SI-UK ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี. จะตั้งใจเรียนเพื่อเป็นรางวัลให้พี่ๆ และทีมงาน

Apasra Tarnpanich Fashion at University of Brighton

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen