หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์

เรียนต่อหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ในสหราชอาณาจักรเป็นหลักสูตรที่ช่วยเพิ่มทักษะความรู้และความสามารถที่นำไปสู่อาชีพสัตวแพทย์ ซึ่งรวมไปถึงการฝึกทางด้านศัลยศาสตร์ การดูแลสัตว์และการนำความรู้เชื่อมโยงไปสู่สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเช่น ความปลอดภัยด้านการบริโภค งานวิจัย และเภสัชกรรมศาสตร์

ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลาในการเรียน 5 ปี ซึ่งเกณฑ์หลักสูตจะครอบคลุมไปถึงกายวิภาค สรีรวิทยา การเลี้ยงสัตว์ จุลชีววิทยา สาธารณสุข ปรสิตวิทยา พยาธิวิทยา โดยใน 2 ปีแรก จะเป็นการเรียนวิชาพื้นฐาน ส่วนปีที่ 3-4 เป็นการเรียนด้านปฏิการคลินิก และในปีที่ 5 เป็นการฝึกฝนเพื่อความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสัตวแพทยศาสตร์

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์เป็นหลักสูตรการเรียนที่มีผู้เข้าสมัครจำนวนมากและมีการแข่งขันสูง โดยในแต่ละปีมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งในสหราชอาณาจักรเปิดรับนักศึกษาในจำนวนที่จำกัด โดยในปี 2014 มีผู้สมัครจากทั่วโลกส่งใบสมัครเข้าเรียนต่อในสาขานี้กับ University of Edinburgh แต่มหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษาจากสหราชอาณาจักร/ยุโรป ได้เพียง 500 คน และนักศึกษานานาชาติเพียง 17 คน เท่านั้น

อาชีพในสาขาสัตวแพทยศาสตร์

นักศึกษาที่จบการศึกษาทางสัตวแพทยศาสตร์ จะได้เข้าทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสัตวแพทยศาสตร์เช่น การดูแลรักษาสัตว์ของเอกชนและหน่วยงานเพื่อสังคม ห้องแล็บทดลองหรือห้องปฏิบัติการ รวมไปถึงงานในภาคส่วนสาธารณสุข สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนั้นจะได้เรียนรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งตอบโจทย์งานเฉพาะทางด้านสัตวแพทยศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมืออาชีพอีกด้วย

รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นของบัณฑิตที่จบจากสาขา สัตวแพทยศาสตร์ ในสหราชอาณาจักร

 • เงินเดือนเฉลี่ยเริ่มต้นประเภท professional: 28,000 ปอนด์

ที่มา: The Times and Sunday Times Good University Guide 2019

คุณสมบัติสำหรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์

 • นักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีทั่วไป: 36-38 คะแนน
 • คุณสมบัตินักเรียนแบบ A-level: ต้องได้คะแนนในระดับ AAA ในวิชาเคมี, ชีววิทยาและฟิสิกส์
 • คะแนนสอบ IELTS: คะแนนรวม 7.0 และไม่ต่ำกว่า 6.5 ในแต่ละทักษะ

สมัครเข้าเรียนต่อหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ได้ที่ไหนบ้าง

ค้นหามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดที่เปิดสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ในสหราชอาณาจักร ที่ได้รับการจัดอันดับโดย Guardian University Guide ประจำปี 2021 มีดังนี้

 1. University of Edinburgh
 2. University of Nottingham
 3. University of Glasgow
 4. University of Liverpool
 5. University of Cambridge
 6. University of Bristol
 7. University of Surrey
 8. Royal Veterinary College

คุณต้องการผู้ช่วยในการสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์หรือไม่? เชิญอ่านข้อมูลเกี่ยวกับบริการ Oxbridge ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของเราจะช่วยเตรียมการสมัครทุกขั้นตอน รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการฝึกการสอบสัมภาษณ์

หากคุณสนใจสมัครเรียนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญการศึกษาต่อของ SI-UK ซึ่งเราพร้อมให้คำแนะนำฟรี นอกจากนี้ เรายังมีบริการพิเศษ (Premium Service) ที่จะสามารถการรันตีการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรให้แก่คุณได้อย่างน้อย  1 แห่ง 

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham