หลักสูตรมานุษยวิทยา (Anthropology)

เกี่ยวกับหลักสูตรมานุษยวิทยา

หลักสูตรมานุษยวิทยาว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวสังคมมนุษย์และสังคมศาสตร์ เป็นการตั้งคำถามถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่มคนจากทั่วโลก และอะไรบ้างที่สามารถสอนเราให้รู้เกี่ยวกับการดำรงอยู่ของตัวเราเอง โครงสร้างหลักสูตรประกอบไปด้วยวิชาทางภาษาศาสตร์ วรรณกรรมและประวัติศาสตร์ เพื่อใช้ในการตั้งคำถามและกำหนดขอบเขตของเหตุผล ที่จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจในหลาย ๆ แง่มุมถึงวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลก

โครงสร้างหลักสูตรมานุษยวิทยาประกอบด้วยวิชาเงินและการตลาด การเมืองและอำนาจ ศาสนา การสืบพันธุ์ สุขภาพ ผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม ชาติพันธุ์ และการแสดงออกถึงวัฒนธรรมแบบผสมผสาน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงวิชาที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจในมานุษยวิทยามากยิ่งขึ้น ซึ่งในระดับปริญญาตรีจะมี ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและภาษา

ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตร มานุษยวิทยา ใน UK

สายงานของหลักสูตรมานุษยวิทยา

ในหลักสูตรมานุษยวิทยานี้จะช่วยพัฒนาความสามารถและความเข้าใจที่มีต่อความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมในบริบทต่าง ๆ การดำเนินชีวิตของผู้คน และที่มาของโครงสร้างทางสังคม องค์ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเรียนในสาขานี้จะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ชีวิตในสังคมและองค์กรต่างๆ รวมไปถึงช่วยกระตุีนให้คุณคิดนอกกรอบ นักศึกษาในสาขานี้จะมีทักษะเฉพาะทางซึ่งสามารถนำไปใช้ในสายงานต่าง ๆ อาทิ การสอน การทำวิจัย การเมือง สื่อ และการวิเคราะห์

รายได้ของบัณฑิตที่จบจาก สาขามานุษยวิทยา ( Anthropology) ในอังกฤษ

ที่มา: Higher Education Statistics Agency, Destination of Leavers from Higher Education 2016-17

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนต่อในหลักสูตรมานุษยวิทยา

คุณสมบัติรับเข้าศึกศาต่อของแต่ละมหาวิทยาลัยจะใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกันไป

จะเรียนด้านอเมริกันศึกษาในสหราชอาณาจักรที่มหาวิทยาลัยไหนดี?

10 อันดับสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร สำหรับการสอนในหลักสูตรมานุษยวิทยาที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ ซึ่งจัดอันดับโดย Guardian University Guide 2022 ได้แก่:

 1. University of Oxford
 2. University of St Andrews
 3. London School of Economics
 4. University College London
 5. University of Aberdeen
 6. Durham University
 7. University of Kent
 8. University of Exeter
 9. University of Edinburgh
 10. Oxford Brookes University

หากคุณต้องการผู้ช่วยในการสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร ในสาขามานุษยวิทยา สามารถติดต่อเราเพื่อรับปรึกษาฟรี โดย SI-UK มีบริการเพื่อช่วยสมัครเข้าศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่าง Oxbridge Service ที่จะช่วยคุณเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อให้คุณได้เข้าศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด

SI-UK พร้อมช่วยเหลือคุณในการสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรมานุษยวิทยา

หากท่านสนใจสมัครเรียนต่อในหลักสูตรดังกล่าว ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถ ลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรของ SI-UK ได้ฟรี นอกจากนี้ เรายังมีบริการ Premium ซึ่งการันตีการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรอย่างน้อย 1 แห่งให้กับผู้รับบริการ

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

พี่ Counsellor ติดต่อและให้ความช่วยเหลือได้ทุกๆ วันและช่วยจัดการส่งใบสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย จนได้รับ unconditional offer. รู้สึกดีใจมากที่ SI-UK ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี. จะตั้งใจเรียนเพื่อเป็นรางวัลให้พี่ๆ และทีมงาน

Apasra Tarnpanich Fashion at University of Brighton

 • university-college-london
 • manchester
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • manchester
 • exeter
 • cardiff
 • warwick
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • st-andrews
 • sussex
 • nottingham
 • aberdeen