SI-UK-Image SI-UK-Image

หลักสูตรภูมิศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

ทำความรู้จักสาขาภูมิศาสตร์เบื้องต้น

ในขณะที่โลกกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้านภูมิศาสตร์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจึงมีความต้องการเพิ่มขึ้น เนื่องจากเราต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเติบโตของประชากร ความยั่งยืน และการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ

หลักสูตรจะรวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับดิน น้ำ และสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงและความยืดหยุ่น การใช้ชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน นักเรียนสามารถเลือกวิชาเฉพาะของการศึกษาพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงภูมิศาสตร์การเมือง การพัฒนาด้านการย้ายถิ่น และการทำแผนที่ เนื่องจากวิชาภูมิศาสตร์เป็นวิชาสหวิทยาการจึงง่ายที่จะผสมผสานและจับคู่สิ่งที่คุณสนใจร่วมกับวิชาหลัก

การทำงานภาคสนามเป็นส่วนสำคัญของการศึกษาด้านภูมิศาสตร์และนักเรียนจะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้จากการทำงานจริงในสหราชอาณาจักรและต่างประเทศ สิ่งนี้สามารถอยู่ในรูปแบบของการรวบรวมข้อมูลการวางผังเมืองและเชื่อมโยงสังคมและภูมิทัศน์ของมนุษย์

สาขาวิชาภูมิศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านภูมิศาสตร์จากประเทศอังกฤษจำนวนมากมีความก้าวหน้าในบทบาทด้านการวิจัย การวางแผน และการพัฒนาธุรกิจในภาครัฐและเอกชน ซึ่งนักเรียนหลายคนมีอาชีพเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

การสมัครเข้าเรียนต่อสาขาภูมิศาสตร์

สาขาด้านภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่จะต้องใช้ A-level (หรือเทียบเท่า) สำหรับวิชาภูมิศาสตร์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ หรือฟิสิกส์

ข้อกำหนดการรับสมัครแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

สาขาภูมิศาสตร์ที่เปิดสอนในสหราชอาณาจักร

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรภูมิศาสตร์ในสหราชอาณาจักร สามารถค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาภูมิศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยการจัดอันดับของ Guardian University Guide 2022 ด้านล่าง:

 1. University of Cambridge
 2. University of Oxford
 3. London School of Economics
 4. University of Gloucestershire
 5. University of Southampton
 6. Durham University
 7. University of Warwick
 8. University College London
 9. University of Lincoln
 10. Loughborough University

เรียนต่อด้านภูมิศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

หากคุณสนใจศึกษาต่อด้านภูมิศาสตร์ในสหราชอาณาจักร สามารถขอรับคำปรึกษาได้ฟรีตั้งแต่วันนี้ แต่หากคุณสนใจบริการพรีเมี่ยม ทางเราการันตีว่าคุณจะสามารถได้รับ Offer อย่างน้อยหนึ่งมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรแน่นอน!

รายวิชา

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute