หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws)

เรียนต่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในสหราชอาณาจักร

มหาวิทยาลัยทั่วสหราชอาณาจักรเปิดสอนหลักสูตรกฎหมายทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรี ไม่ว่าคุณจะมองหาหลักสูตรปริญญาตรี (LLB) 3 ปี หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต (LLM) หรือเป็นผู้ไม่มีพื้นฐานทางด้านวิชากฎหมาย แต่ต้องการเรียนรู้หลักสูตรบางตัวในสายงานนี้ SI-UK ก็พร้อมให้คำแนะนำตามที่คุณต้องการได้

หลักสูตรกฎหมายมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้มีความเข้าใจอย่างกว้างขวางและมีแนวคิดเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ในตัวบทกฎหมายต่าง ๆ และสถาบันกฏหมาย คุณสามารถลงทะเบียนและเลือกเรียนร่วมกับวิชาในสายงานอื่น เช่น ธุรกิจ วิศวกรรมโยธา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งเรียนร่วมกับภาษาต่างประเทศได้ด้วย การเรียนกฎหมายจะช่วยกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ถึงสังคมในเชิงกว้าง เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ วัฒนธรรมและการจัดตั้งต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ

เส้นทางอาชีพสำหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรกฎหมายนั้นมีอาชีพในสายงานกฎหมายมากมายที่รองรับอยู่ ดังนี้

 • กฎหมายการเงิน
 • กฎหมายกิจการโทรคมนาคม
 • กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
 • กฎหมายธุรกิจ
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อม
 • กฎหมายการแพทย์
 • กฎหมายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
 • จิตวิทยาและกฏหมาย
 • กฎหมายและรัฐศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์และกฏหมาย
 • กฎหมายการธนาคาร
 • กฎหมายพาณิชย์
 • กฎหมายการกีฬา

คุณสมบัติสำหรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนที่ดี ได้เกรดระดับสูงในระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ยังต้องลงเรียน A-Level ทั้ง 3 ระดับและต้องทำคะแนนในวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ได้อย่างยอดเยี่ยม สำหรับนักศึกษานานาชาติที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อหลักสูตรกฎหมายในระดับปริญญาตรี ผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอลท์ (IELTS) จะต้องไม่น้อยกว่า 6.5 ในทั้ง 4 ทักษะ การอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง โดยคะแนนรวมต้องได้ 7.0 ขึ้นไป

หากคุณสนใจศึกษาต่อ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ในสหราชอาณาจักร

สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ฟรี เพื่อรับคำแนะนำด้านหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

มหาวิทยาลัยในการเรียนหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ในสหราชอาณาจักร

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร LLB ที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร โดยการจัดอันดับของ the Guardian University Guide ประจำปี 2019:

 1. University of Cambridge
 2. University of Oxford
 3. University of Dundee
 4. London School of Economics
 5. University of York
 6. University College London
 7. Abertay University
 8. University of Durham
 9. University of Glasgow
 10. University of Leeds

หากคุณสนใจศึกษาต่อ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ในสหราชอาณาจักร

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ลงทะเบียนเพื่อรับคำแนะนำฟรี จากผู้เชี่ยวชาญของเรา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกจากนั้น ยังมีบริการพิเศษ Premium Service ของ SI-UK ซึ่งสามารถการันตีการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร อย่างน้อย 1 แห่ง ได้ตั้งแต่วันนี้

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University