หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws)

เรียนต่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในสหราชอาณาจักร

มหาวิทยาลัยทั่วสหราชอาณาจักรเปิดสอนหลักสูตรกฎหมายทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรี ไม่ว่าคุณจะมองหาหลักสูตรปริญญาตรี (LLB) 3 ปี หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต (LLM) หรือเป็นผู้ไม่มีพื้นฐานทางด้านวิชากฎหมาย แต่ต้องการเรียนรู้หลักสูตรบางตัวในสายงานนี้ SI-UK ก็พร้อมให้คำแนะนำตามที่คุณต้องการได้

หลักสูตรกฎหมายมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้มีความเข้าใจอย่างกว้างขวางและมีแนวคิดเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ในตัวบทกฎหมายต่าง ๆ และสถาบันกฏหมาย คุณสามารถลงทะเบียนและเลือกเรียนร่วมกับวิชาในสายงานอื่น เช่น ธุรกิจ วิศวกรรมโยธา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งเรียนร่วมกับภาษาต่างประเทศได้ด้วย การเรียนกฎหมายจะช่วยกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ถึงสังคมในเชิงกว้าง เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ วัฒนธรรมและการจัดตั้งต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ

เส้นทางอาชีพสำหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรกฎหมายนั้นมีอาชีพในสายงานกฎหมายมากมายที่รองรับอยู่ ดังนี้

 • กฎหมายการเงิน
 • กฎหมายกิจการโทรคมนาคม
 • กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
 • กฎหมายธุรกิจ
 • กฎหมายสิ่งแวดล้อม
 • กฎหมายการแพทย์
 • กฎหมายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
 • จิตวิทยาและกฏหมาย
 • กฎหมายและรัฐศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์และกฏหมาย
 • กฎหมายการธนาคาร
 • กฎหมายพาณิชย์
 • กฎหมายการกีฬา

คุณสมบัติสำหรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนที่ดี ได้เกรดระดับสูงในระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ยังต้องลงเรียน A-Level ทั้ง 3 ระดับและต้องทำคะแนนในวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ได้อย่างยอดเยี่ยม สำหรับนักศึกษานานาชาติที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อหลักสูตรกฎหมายในระดับปริญญาตรี ผลคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษไอเอลท์ (IELTS) จะต้องไม่น้อยกว่า 6.5 ในทั้ง 4 ทักษะ การอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง โดยคะแนนรวมต้องได้ 7.0 ขึ้นไป

หากคุณสนใจศึกษาต่อ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ในสหราชอาณาจักร

สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ฟรี เพื่อรับคำแนะนำด้านหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

รายได้เฉลี่ยของบัณฑิตที่จบจากสาขานิติศาสตร์ (Law) ในสหราชอาณาจักร

 • Average starting professional salary: 18,720 ปอนด์
 • Average starting non-professional salary: 16,500 ปอนด์

ที่มา: The Times and Sunday Times Good University Guide 2019

มหาวิทยาลัยในการเรียนหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ในสหราชอาณาจักร

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร LLB ที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร โดยการจัดอันดับของ the Guardian University Guide ประจำปี 2021:

 1. University of Oxford
 2. University College London
 3. University of Cambridge
 4. London School of Economics
 5. University of Glasgow
 6. King's College London
 7. University of Durham
 8. Solent University
 9. University of Leeds
 10. University of Aberdeen

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham