17th-banner 17th-banner

หลักสูตรการตลาด (Marketing)

เรียนต่อหลักสูตรการตลาดในสหราชอาณาจักร

ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรมากมาย รวมถึงมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน และวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เปิดสอนหลักสูตรการตลาดซึ่ง SI-UK เราทราบดีว่าการตัดสินใจเลือกสถาบันต่าง ๆ เหล่านี้อาจยากสำหรับนักเรียนหลาย ๆ คน เราจึงมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการอบรมโดยตรงจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ สำหรับให้ข้อมูลและคำแนะนำที่อัพเดทกับคุณ และสามารถช่วยเหลือคุณในการค้นหาทั้งหลักสูตรและสถาบันที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับคุณ

คุณสมบัติของนักศึกษาหลักสูตรการตลาดในสหราชอาณาจักร

ต้องมีผลการเรียน 3 วิชาในระดับ A-Levels สำหรับสมัครเรียนต่อด้านการตลาดในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร (คู่กับภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์) แต่ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้เรียนนั้นขึ้นอยู่กับการเลือกหลักสูตร สำหรับนักศึกษานานาชาติที่ต้องการศึกษาต่อด้านการตลาด ในระดับปริญญาตรี ผลสอบ IELTS ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5 ในคะแนนส่วน การอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง โดยคะแนนรวมต้องได้ 6.0 ซึ่งเป็นคุณสมบัติทั่วไปของการเรียนต่อหลักสูตรนี้ในมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร

เหตุผลที่ควรเรียนหลักสูตรการตลาดในสหราชอาณาจักร

ปัจจุบันการตลาดมีความหลากหลายและมีความท้าทายอย่างมาก โดยในภาคธุรกิจได้มีการขยายตัวเพื่อการเติบโตของธุรกิจ และยังมีทีมการตลาดที่ต้องการบุคลากรคุณภาพเพื่องานที่ดีที่สุด ทั้งการทำวิจัยเรื่องความพึงพอใจของลูกค้า การวางแผน ราคา การวิเคราะห์เทรนด์ โฆษณา และโปรโมชั่น ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ระบบการตลาด

การเรียนด้านการตลาดจะช่วยเปิดประสบการณ์ในการสร้างโอกาสในการทำงานในองค์กร ซึ่งส่วนใหญ่บัณฑิตสาขาการตลาดจะเลือกหลักสูตรที่สามารถเรียนและฝึกงานไปพร้อม ๆ กันได้

เส้นทางอาชีพสำหรับผู้จบการศึกษาหลักสูตรการตลาด

เมื่อจบการศึกษาในด้านการตลาดจะมีอาชีพรองรับในหลายๆบริษัททั่วโลก โดยการเริ่มงานครั้งแรกจะเริ่มด้วยการได้รับหน้าที่ผู้ช่วย หรือเป็น Sales ขณะที่การรับผิดชอบหน้าที่ในด้านการวิจัยโฆษณาและตลาดจะเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน โดยสามารถทำอาชีพได้หลายตำแหน่ง ยกตัวอย่างเช่น Account executive, Planner, Copywriter, Researcher, Buyer และ Planner

ถ้าหากนักศึกษาวางแผนจะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อเรียนจบแล้วก็จะสามารถทำงานในด้านที่เกี่ยวกับการตลาด ยกตัวอย่างเช่น Event organizer, Consultant, PR Executive, PR Officer และ Press officer

หากคุณสนใจศึกษาต่อ การตลาด ในสหราชอาณาจักร

สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ฟรี เพื่อรับคำแนะนำด้านหลักสูตร การตลาด ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

มหาวิทยาลัยในการเรียนหลักสูตร การตลาด ในสหราชอาณาจักร

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร Marketing ที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร โดยการจัดอันดับของ the Guardian University Guide ประจำปี 2020:

 1. University of Oxford
 2. University of St Andrews
 3. University of Bath
 4. Loughborough University
 5. University of Warwick
 6. University of Leeds
 7. University of Exeter
 8. Lancaster University
 9. University of Derby
 10. University of Southampton

นอกจากนี้ หากท่านมีความประสงค์ ต้องการที่จะสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร อย่าง Oxford, Cambridge, London School of Economics หรือ University College London ก็สามารถใช้บริการ Oxbridge Service ของ SI-UK ซึ่งสามารถช่วยนักเรียนเตรียมตัวสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยเหล่านี้ได้เช่นกัน

หากคุณสนใจศึกษาต่อ การตลาด ในสหราชอาณาจักร

สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ฟรี เพื่อรับคำแนะนำด้านหลักสูตร การตลาด ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute