เด็กฟิล์มเตรียมมุง ! TOP 3 คณะภาพยนตร์ที่ดีที่สุดของอังกฤษ ประจำปี 2024

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute