10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (English Studies) ปี 2018

English Studies Top 10

หลักสูตร English Studies ที่ดีที่สุดใน UK 2018 คือที่ไหน? พบคำตอบพร้อมข้อมูลการรับสมัคร!

Top 10 UK Universities for English Studies 2018

10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (English Studies) ปี 2018

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือ English Studies programmes ในสหราชอาณาจักร เป็นการศึกษาในลักษณะผสมผสานระหว่างเรื่องของภาษา ความคิดสร้างสรรค์ และวรรณคดี ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะด้าน creative thinking การเขียน การสื่อสารด้วยวจภาษา และการวิเคราะห์กลุ่ม

นักศึกษาในสาขา English Studies สามารถจบไปประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น อาจารย์ นักเขียน นักวารสารศาตร์ นักการตลาด ฯลฯ

English Studies in the UK

หากต้องการทราบรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร English Studies ในสหราชอาณาจักร กรุณาติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ ที่นี่!

Top 10 UK universities for English Studies

Rank University Location
1 University of St Andrews St Andrews, Scotland
2 University of Oxford Oxford, England
3 University of Durham Durham, England
4 University College London London, England
5 University of Cambridge Cambridge, England
6 University of Birmingham Birmingham, England
7 University of Kent Kent, England
8 Brunel University London London, England
9 University of Warwick Coventry, England
10 University of Surrey Guildford, England

Source: 2018 Guardian University Guide rankings

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at Kings College London
  • Study at University of Liverpool