10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขานิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) ปี 2018

Forensic Science Top 10

หลักสูตร นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) ที่ดีที่สุดใน UK 2018 คือที่ไหน? พบคำตอบพร้อมข้อมูลการรับสมัคร!

Top 10 UK Universities for Forensic Science 2018

10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขานิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) ปี 2018

นิติวิทยาศาสตร์ คือกระบวนการการรวบรวมและตีความหลักฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการสอบสวนทางอาญา การศึกษาวิชานิติวิทยาศาสตร์ในสหราชอาณาจักร จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีที่สำคัญๆ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาพิษวิทยา ชีววิทยา และ Crime Scene Science ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์จากการเรียนการสอนที่เข้มข้นและใช้ได้จริง

 Study Forensic Science in the UK

หากต้องการทราบรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science)  ในสหราชอาณาจักร กรุณาติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ ที่นี่!

Top 10 UK Universities for Forensic Science

Rank University Location
1 University of Cambridge Cambridge, England
2 University of Liverpool Liverpool, England
3 UCL Institute of Education London, England
4 University of Oxford Oxford, England
5 Newcastle University Newcastle, England
6 University of Durham Durham, England
7 Queen's University Belfast Belfast, Northern Ireland
8 University of Bristol Bristol, England
9 De Montfort University Leicester, England
10 University of Glasgow Glasgow, UK

Source: 2019 Guardian University Guide rankings

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University