10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขานิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) ปี 2018

Forensic Science Top 10

หลักสูตร นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) ที่ดีที่สุดใน UK 2018 คือที่ไหน? พบคำตอบพร้อมข้อมูลการรับสมัคร!

Top 10 UK Universities for Forensic Science 2018

10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขานิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) ปี 2018

นิติวิทยาศาสตร์ คือกระบวนการการรวบรวมและตีความหลักฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการสอบสวนทางอาญา การศึกษาวิชานิติวิทยาศาสตร์ในสหราชอาณาจักร จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีที่สำคัญๆ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาพิษวิทยา ชีววิทยา และ Crime Scene Science ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์จากการเรียนการสอนที่เข้มข้นและใช้ได้จริง

 Study Forensic Science in the UK

หากต้องการทราบรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science)  ในสหราชอาณาจักร กรุณาติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ ที่นี่!

Top 10 UK Universities for Forensic Science

Rank University Location
1 University of Durham Durham, England
2 University College London London, England
3 University of Cambridge Cambridge, England
4 University of Oxford Oxford, England
5 University of Leicester Leicester, England
6 University of Liverpool Liverpool, England
7 University of Dundee Dundee, Scotland
8 University of Glasgow Glasgow, UK
9 University of York York, England
10 Newcastle University Newcastle, England

Source: 2018 Guardian University Guide rankings

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at Kings College London
  • Study at University of Liverpool