10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาแพทยศาสตร์ ปี 2018

Medicine Top 10

หลักสูตรแพทยศาสตร์ ที่ดีที่สุดใน UK 2018 คือที่ไหน? พบคำตอบพร้อมข้อมูลการรับสมัคร!

Top 10 UK Universities for Medicine 2018

10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาแพทยศาสตร์ ปี 2018

หลักสูตรด้านการแพทย์ในสหราชอาณาจักร ช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพทางการแพทย์ในอนาคต โดยเป็นการผสมผสานกันระหว่างการเรียนการสอนที่มีคุณภาพระดับโลกและการฝึกประสบการณ์ทางการแพทย์จริงๆ คณะทางการแพทย์หลายๆ แห่งในสหราชอาณาจักร ทำงานร่วมกันกับโรงพยาบาลท้องถิ่นของรัฐ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ฝึกประสบการณ์จริง นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการทำวิจัยที่ล้ำสมัย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ได้อย่างเต็มที่ระหว่างศึกษา

เป็นที่ทราบกันดีว่าการสอบเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์นั้นมีมาตรฐานสูงมาก ผู้สมัครจะต้องผ่านการสัมภาษณ์ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่นแรงจูงใจส่วนบุคคล, ผลงานหรืออาชีพเดิมที่เคยทำ, ความสนใจส่วนตัว ฯลฯ ทั้งนี้ โรงเรียนแพทย์หลายแห่งยังต้องใช้ผลสอบความถนัดทางการแพทย์ หรือ UKCAT ประกอบการสมัครด้วย

Study Medicine in the UK

หากต้องการทราบรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรสาขา แพทยศาสตร์ ในสหราชอาณาจักร กรุณาติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ ที่นี่!

Top 10 UK Medical Schools for Medicine

Rank University Location
1 University of Cambridge Cambridge, England
2 University of Oxford Oxford, England
3 Swansea University Swansea, Wales
4 University of Aberdeen Aberdeen, Scotland
5 Newcastle University Newcastle, England
6 University of Edinburgh Edinburgh, Scotland
7 UCL Institute of Education London, England
8 University of Dundee Dundee, Scotland
9 Queen Mary, University of London London, England
10 University of Brighton Brighton and Eastbourne, England

Source: 2019 Guardian University Guide rankings

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University