SI-UK-Image SI-UK-Image

หลักสูตรโบราณคดี (Archaeology)

เรียนต่อโบราณคดีในสหราชอาณาจักร 

ปริญญาโบราณคดีที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรจะฝึกให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในช่วงปีแรกของการเรียน ซึ่งนักเรียนจะได้รับทักษะหลักที่จำเป็นในการเป็นนักโบราณคดีที่ดี ในขณะที่ในปีที่ 2 และ 3 นักเรียนสามารถเลือกที่จะเรียนหลักสูตรที่นักเรียนสนใจได้ เช่น การขุดในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง หรือการตรวจสอบสิ่งประดิษฐ์ และกระดูก เป็นต้น

ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตร Archaeology ใน UK

งานภาคสนามเป็นส่วนสำคัญของภาควิชาโบราณคดี และนักเรียนจะได้ใช้เวลาในการขุดค้น พิพิธภัณฑ์ และพื้นที่ที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์ อีกทั้งการฝึกงานจะรวมอยู่ในหลักสูตร ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยตรงจากนักโบราณคดีและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์

รายได้เฉลี่ยของบัณฑิตที่จบ Archaeology ในประเทศอังกฤษ

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านโบราณคดีหางานทำในหน่วยงานของรัฐ มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ องค์กรมรดก บริษัทโบราณคดีประยุกต์ หรือที่ปรึกษา ทักษะที่หลากหลายช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ไม่ว่าเป็น ด้านธุรกิจ การสอน วารสารศาสตร์ ราชการ ตำรวจ สื่อ หน่วยงานการตลาด และการจัดการ

ที่มา: National Careers Service UK.

ต้องมีคุณสมบัติใดบ้าง หากอยากเรียนด้านโบราณคดี (Archaeology) ในสหราชอาณาจักร?

ข้อกำหนดจะแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร

มหาวิทยาลัยใดที่สามารถศึกษาต่อด้านโบราณคดีได้บ้าง?

สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่เปิดสอนหลักสูตรด้านโบราณคดีที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ จัดอันดับโดย Guardian University Guide 2022 ได้แก่:

 1. University of Cambridge
 2. University College London
 3. Durham University
 4. University of York
 5. University of Southampton
 6. University of Dundee
 7. University of Kent
 8. University of Liverpool
 9. University of Greenwich
 10. University of Edinburgh

หากนักเรียนสนใจสมัครเรียนใน Oxford, Cambridge หรือ Imperial สามารถใช้บริการ  Oxbridge Service ของเรา ซึ่งสามารถช่วยนักเรียนเตรียมตัวสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยเหล่านี้ได้เช่นกัน

SI-UK สามารถช่วยเหลือคุณในการสมัครได้อย่างไร

หากน้อง ๆ ท่านสนใจสมัครเรียนต่อในหลักสูตรดังกล่าว ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถ ลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรของ SI-UK ได้ฟรี นอกจากนี้ เรายังมีบริการ Premium ซึ่งการันตีการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรอย่างน้อย 1 แห่งให้กับผู้รับบริการ

รายวิชา

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute