หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

ศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

นักศึกษานานาชาติที่มีความต้องการจดทะเบียนการทำงานในสหราชอาณาจักรด้านพยาบาลศาสตร์ ต้องเป็นผู้ที่จบหลักสูตร Overseas Nursing Programme (ONP) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา โดยผู้จบหลักสูตร ONP นี้ สามารถลงทะเบียนเพื่อประกอบอาชีพทางพยาบาลศาสตร์ในสหราชอาณาจักรได้ อีกทั้งยังสามารถจดทะเบียนเพื่อทำงานใน National Health Service หรือ NHS ได้ทุกแห่งในสหราชอาณาจักรซึ่งรวมไปถึงภาคส่วนเอกชน

การเรียนหลักสูตร ONP เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตร BSc และหลักสูตรปริญญาโท MSc ทางด้านการศึกษาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือ สูงกว่าปริญญาตรีทางด้าน International Nursing Studies ที่สามารถลงทะเบียนกับ Nursing and Midwifery Council (NMC) เพื่อการทำงานในสหราชอาณาจักรได้

แต่ละหลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษาแบบเต็มเวลา 1 ปี  ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียน ONP ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติงาน ระยะเวลา 400 ชั่วโมง และนักศึกษาในสหราชอาณาจักรยังได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ตามกฎหมายเป็นเวลา 20 ชั่วโมง/สัปดาห์ ระหว่างภาคการศึกษาและสามารถทำงานเต็มเวลาได้ในช่วงวันหยุด

รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากสาขา Nursing ในสหราชอาณาจักร Average starting professional salary: 21,909 ปอนด์ Average starting non-professional salary: 16,380 ปอนด์ ที่มา: The Times and Sunday Times Good University Guide 2019

รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากสาขา Nursing ในสหราชอาณาจักร

 • เงินเดือนเฉลี่ยเริ่มต้นประเภท professional: 21,909 ปอนด์
 • เงินเดือนเฉลี่ยเริ่มต้นประเภท non-professional: 16,380 ปอนด์

ที่มา: The Times and Sunday Times Good University Guide 2019

เส้นทางอาชีพหลังจบการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่มีระยะเวลาการศึกษา 4 ปี โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้วิชาในด้านพยาบาลศาสตร์หลาย ๆ แขนง รวมไปถึงหลักสูตรบังคับวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ เข้าเรียนเพื่อรับฟังบรรยายและฝึกภาคปฏิบัติ รวมไปถึงการทำงานกลุ่ม ขณะเดียวกันยังมีการฝึกงานในชุมชนต่าง ๆ รวมไปถึงศูนย์การแพทย์หลายแห่ง ซึ่งนักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์ทางด้านพยาบาลศาสตร์โดยตรง

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์สามารถเลือกเรียนวิชาเฉพาะได้ 4 สาขา ซึ่งได้แก่ adult, child, learning disability และ mental health ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามุ่งเน้นการสานต่อทางด้านอาชีพต่อไปในอนาคต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

 • มีคะแนน International Baccalaureate: 32 คะแนน
 • มีผลการเรียนในระดับ A-levels: ABB 
 • คะแนน IELTS: 7.0 โดยในแต่ละพาร์ทต้องไม่ต่ำกว่า 6.0

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางด้านพยาศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

ค้นหามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด 10 แห่ง ที่เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และได้รับการจัดอันดับโดย Guardian University Guide ประจำปี 2021 มีดังนี้

 1. University of Edinburgh
 2. Cardiff University
 3. University of Liverpool
 4. Queen Margaret University
 5. University of Glasgow
 6. University of York
 7. Coventry University
 8. Manchester Metropolitan University
 9. University of Manchester
 10. University of Northampton

SI-UK สามารถช่วยเหลือคุณในการสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ได้อย่างไร

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ลงทะเบียนเพื่อรับคำแนะนำฟรี จากผู้เชี่ยวชาญของเรา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกจากนั้น ยังมีบริการพิเศษ Premium Service ของ SI-UK ซึ่งสามารถการันตีการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร อย่างน้อย 1 แห่ง ได้ตั้งแต่วันนี้

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University