SI-UK-Image SI-UK-Image

หลักสูตรวิศวกรรมน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียม ในสหราชอาณาจักร

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมน้ำมัน เชื้อเพลิงและปิโตรเลียม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ด้านน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียม สามารถนำไปสู่โอกาสมากมายทั่วโลก ในทุกระดับของอุตสาหกรรมการพัฒนาและผลิตน้ำมัน / ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ด้วยความต้องการพลังงานโลกที่เพิ่มสูงขึ้น จำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดสมดุลของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้พลังงานต้นทุนต่ำอย่างต่อเนื่อง ในฐานะวิศวกรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ นี่คือภารกิจหลัก

รายได้เริ่มต้นในอุตสาหกรรมนี้มีแนวโน้มที่จะสูงมากขึ้น และมากขึ้นไปอีกหากศึกษาไปจนถึงระดับปริญญาเอก ตัวเลขรายได้ขึ้นอยู่กับว่า บริษัทนั้น ๆ มีสถานะเป็นบริษัทในระดับสากลหรือเป็นอุตสาหกรรมในประเทศ แต่ด้วยประสบการณ์และการจบการศึกษาโดยตรงสามารถคาดหวังว่าจะได้รับค่าจ้างเริ่มต้นที่น่าพอใจโดยเฉลี่ย

เส้นทางอาชีพในหลักสูตร Oil, Gas and Petroleum Engineering

ปริญญาด้านวิศวกรรมน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียมจะเปิดเส้นทางอาชีพที่แตกต่างกันจำนวนมากในอุตสาหกรรมพลังงาน อันเกี่ยวข้องกับการค้นพบและการบำรุงรักษาแหล่งน้ำมันและก๊าซของโลก ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในสำนักงาน ห้องปฏิบัติการ หรือในสาขาที่มีบทบาทสำคัญ อาทิ Oil geology, reservoir engineer, production engineer or drilling engineer และโอกาสด้านอาชีพอื่น ๆ อีกมากมาย

ต้องการศึกษาต่อหลักสูตร Oil, Gas and Petroleum Engineering ใน UK

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนหลักสูตรด้าน Oil, Gas and Petroleum Engineering

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาผลการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ควบคู่ไปกับวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญ ต้องมีผลการเรียนขั้นต่ำ 2: 2 เป็นต้นไปในสาขาเคมี วิศวกรรมโยธา เครื่องกล วิศวกรรมปิโตรเลียมหรือธรณีวิทยา

ทั้งนี้ ข้อกำหนดการรับสมัครแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละมหาวิทยาลัย

มีมหาวิทยาลัยใดบ้างที่เปิดสอนสาขา Oil, Gas and Petroleum Engineering ในสหราชอาณาจักร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตร Oil, Gas and Petroleum Engineering ที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร ดังต่อไปนี้

Study in the UK

สนใจศึกษาต่อด้สาน Oil, Gas and Petroleum Engineering ในสหราชอาณาจักร ทงทะเบียน เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเรียนกับ SI-UK ฟรี ได้ตั้งแต่วันนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

รายวิชา

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute