หลักสูตรการจัดการธุรกิจน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียม ในสหราชอาณาจักร

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตร Oil, Gas and Petroleum Management

หลักสูตรด้านการจัดการธุรกิจน้ำมัน ก๊าซและปิโตรเลียม ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนกลายเป็นผู้จัดการที่มีความรู้ ในตำแหน่งที่สามารถให้คำแนะนำแก่องค์กรหรือบริษัทในการบริหารงานที่ดีที่สุด คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ ที่มีความสำคัญ อาทิ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ และกฎหมาย ในรายวิชาที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ การจัดการโครงการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์

ปัจจุบัน ธุรกิจภาคพลังงานกำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการแข่งขันที่รุนแรงจากบริษัทคู่แข่ง ความต้องการบุคลากรด้านการจัดการที่มีความรู้ความสามารถจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งจะส่งผลให้เงินเดือนเริ่มต้นของผู้ที่จบในสาขานี้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับบัณฑิตทั่วไปที่ย้ายมาจากสายงานอื่น

หากคุณมีความฝันที่จะได้ทำงานในกลุ่มบริษัท Seven Stars – 7 บริษัทด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของโลก หรือบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ในประเทศ หลักสูตรการจัดการธุรกิจน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียม ในสหราชอาณาจักร คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

เส้นทางอาชีพในสายงาน Oil, Gas and Petroleum Management

บัณฑิตที่จบจากสาขา Oil, Gas and Petroleum Management มักทำงานในตำแหน่ง เช่น environmental consultant หรือ research administrator และเมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น ก็สามารถดำรงตำแหน่งหัวหน้า หรือ ผู้จัดการ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการค้นพบและบำรุงรักษาแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของโลก

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในสาขา Oil, Gas and Petroleum Management

ผู้สมัครในหลักสูตร Oil, Gas and Petroleum Management postgraduate ต้องมีผลการเรียนเทียบเท่า 2:2 ในระดับปริญญาตรี ในสาขา geology, engineering, business หรือ finance 

 • ผลคะแนน IELTS : รวม 6.5 ขึ้นไป โดยไม่มีพาร์ทใดต่ำกว่า 6.0

ทั้งนี้ ข้อกำหนดในการรับสมัครอาจแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตร Oil, Gas and Petroleum Management ในสหราชอาณาจักร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตร Oil, Gas and Petroleum Management ที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร ด้านล่าง

Study in the UK

สนใจศึกษาต่อด้าน Oil, Gas and Petroleum Management ในสหราชอาณาจักร ทงทะเบียน เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเรียนกับ SI-UK ฟรี ได้ตั้งแต่วันนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham