SI-UK-Image SI-UK-Image

หลักสูตรเกษตรศาสตร์ 

เรียนต่อหลักสูตรเกษตรศาสตร์ในสหราชอาณาจักร 

หลักสูตรเกษตรศาสตร์เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยในปี 2015 รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ประกาศให้หลักสูตรการเรียนเกษตรศาสตร์เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายรวดเร็วที่สุดในสหราชอาณาจักร การเรียนเกษตรศาสตร์ในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณจักรจะช่วยฝึกฝนทักษะในเชิงลึกของเกษตรกรรมที่ส่งผลกระทบต่อปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งเตรียมพร้อมให้แก่นักศึกษาในการก้าวเข้าสู่เส้นทางอาชีพในลำดับต่อไป

กษตรศาสตรบัณฑิตไม่ได้เจาะจงด้านการทำการเกษตรเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เศรษฐกิจและระบบบริหารห่วงโซ่อุปทาน โดยเป็นวุฒิการศึกษาที่ครอบคลุมการเรียนหลายแขนง เช่น วิทยาศาสตร์การเกษตร การจัดการธุรกิจการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การประมง การแปรรูปอาหาร จุลชีวิทยาอาหาร โซ่อุปทานอาหารและลอจิสติกส์ อาหารแช่แข็งและคลังสินค้า ชีวเคมี วนศาสตร์ การค้าผลิตผลเกษตร, ผลิตภัณฑ์นมและเนื้อในอนาคต การโภชนาการมนุษย์ และวิศกรรมฟาร์ม

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางด้านเกษตรศาสตร์จะมีพื้นที่การเกษตรขนาดใหญ่เหมาะสำหรับการเรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและการทดลองภาคปฏิบัติในพื้นที่สวนและฟาร์มของมหาวิทยาลัยอีกด้วย 

ต้องการสมัครเรียนในหลักสูตรเกษตรศาสตร์

อาชีพในสาขาเกษตรศาสตร์

การเกษตรกรรมของสหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีอัตราการจ้างงานที่สูงมาก อาชีพของบัณฑิตทางด้านเกษตรศาสตร์มความหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น ผู้จัดการฟาร์ม นักโภชนาการสัตว์ ตัวแทนที่ดิน นักวิทยาศาสตร์ดินและอุปทานโซ่อาหาร ส่วนตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการลงพื้นที่ทางการเกษตรนั้นได้แก่ การทำงานวิจัย เทคโนโลยีและการตลาด

ค่าตอบแทนสำหรับบัณฑิตที่จบจากสาขาเกษตรศาสตร์ (Agriculture) ในอังกฤษ

ที่มา: Higher Education Statistics Agency, Destination of Leavers from Higher Education 2016-17

คุณสมบัติสำหรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเกษตรศาสตร์

สมัครเข้าเรียนต่อหลักสูตรเกษตรศาสตร์ได้ที่ไหนบ้าง

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดที่เปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการจัดอันดับโดย The Guardian University Guide 2023 ทางด้านเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และอาหาร มีดังนี้

 1. Aberystwyth University
 2. Queen's University Belfast
 3. Royal Veterinary College
 4. University of Lincoln
 5. University of Nottingham
 6. Newcastle University
 7. Harper Adams University
 8. Writtle University College
 9. University of Reading
 10. University of Edinburgh

สนใจสมัครเรียนหลักสูตรเกษตรศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

ลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญการศึกษาต่อของ SI-UK ฟรี! ได้ตั้งแต่วันนี้ นอกจากนี้ เรายังมี บริการพิเศษ (Premium Service) ที่จะสามารถการรันตีการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรให้แก่คุณได้อย่างน้อย  1 แห่ง อีกด้วย

รายวิชา

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute