SI-UK-Image SI-UK-Image

หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ (Dentistry)

เรียนต่อหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์เป็นหลักสูตรที่มีการแข่งขันสูงในสหราชอาณาจักร โดยทั่วไปใช้เวลา 5 ปี จึงสำเร็จการศึกษา นักเรียน นักศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้พัฒนาทักษะบนพื้นฐานการสอนแบบวิชาการเกี่ยวกับชีววิทยาในร่างกายมนุษย์ และที่เฉพาะเจาะจงยิ่งกว่านั้น คือ การเรียนเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของทันตกรรม

ที่อังกฤษทันตแพทยศาสตร์ถือเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่มีการแข่งขันสูงมากในการสมัครเรียนต่อ รวมถึงเกณฑ์การรับสมัครก็เป็นไปอย่างเข้มงวดและต้องใช้เกรดในการสมัครที่ค่อนข้างสูง การจะสำเร็จการศึกษาได้นั้นก็ต้องอาศัยความตั้งใจและความทุ่มเทตลอดระยะเวลาที่ศึกษา นักศึกษาทันตแพทย์ที่จบหลักสูตรปริญญาตรีจะได้รับวุฒิ Bachelor of Dental Surgery (BDS) 

สมัครเรียนหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์

อยากเรียนต่อด้านทันตยแพทยศาสตร์? ไม่แน่ใจว่าหลักสูตรที่ไหนเหมาะกับคุณ? ปรึกษา เจ้าหน้าที่แนะแนวเรียนต่ออังกฤษ ของเราเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ในสหราชอาณาจักร และแนวทางการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

โดยปกติของการเรียน ในส่วนของการทำงานแนวคลีนิคจะเริ่มต้นตอนปีที่ 2 โดยในช่วงแรกของภาคการศึกษาจะใช้เวลาเรียนพื้นฐานคลีนิคเบื้องต้นซึ่งเน้นเรียนพื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิชา เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีระศาสตร์ ชีววิทยาช่องปาก และชีวเคมี การทำงานวิชาการนี้จะทำอย่างต่อเนื่องไปตลอดหลักสูตร แต่หลังจากที่นักเรียน นักศึกษาปีหนึ่งได้เริ่มฝึกฝนพัฒนาทักษะทันตกรรม ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดแล้ว โดยทั่วไป การทำงานจะเริ่มต้นที่การสอนที่โรงพยาบาลแต่สามารถทำคาบเกี่ยวในช่วงที่ฝึกหัดทันตกรรมชุมชนไปด้วยได้

อาชีพในสาขาทันตแพทยศาสตร์

นักศึกษาที่จบสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์มักจะเริ่มต้นการทำงานด้วยการเป็นบุคลากรฝึกหัดใน NHS หรือ หน่วยงานเอกชน ด้วยเพราะเป็นทักษะเฉพาะทางทางด้านทันตกรรมจึงทำให้สามารถเลือกฝึกเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตั้งแต่ต้นได้ เพื่อต่อยอดไปยังอาชีพเฉพาะด้านในอนาคต

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์สามารถทำงานในสายทันตาภิบาล ทันตบุคลากรที่ดูแลสุขภาพช่องปากในทุกกลุ่มอายุ ทันตบุคลากรสำหรับเด็ก สายทันตกรรมเทคนิค และสายสนับสนุนทันตกรรม หรือก้าวขึ้นไปเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาทันตกรรมก็ได้เช่นกัน

รายได้เฉลี่ยเริ่มต้นของบัณฑิตที่จบจากสาขาทันตแพทยศาสตร์ ในสหราชอาณาจักร

ที่มา: Higher Education Statistics Agency, Destination of Leavers from Higher Education 2016-17

คุณสมบัติสำหรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์

ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตร ทันตแพทยศาสตร์ ใน UK

แบบทดสอบ UK Clinical Aptitude Test

ในบางมหาวิทยาลัย The UK Clinical Aptitude Test (UKCAT) ถือเป็นหนึ่งในกระบวนการรับเข้าศึกษาต่อยังสาขาทันตแพทยศาสตร์ แบบทดสอบออนไลน์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบ ความสามารถทางกระบวนการคิด ทัศนคติ การคิดเชิงวิพากษ์ และเหตุผลเชิงตรรกศาสตร์ ในแบบทดสอบจะแบ่งการวัดเชิงเหตุผลออกเป็นสี่แบบและสถากรณ์จำลองวัดการตัดสินใจ คือ 

การทดสอบจะจัดขึ้นที่ศูนย์การสอบใกล้บ้านคุณ ที่จะมาพร้อมกับการสอบในหลายรูปแบบ โดยกระดาษข้อสอบเก่าไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยแต่มีบางส่วนที่สามารถหาอ่านได้ที่เว็บไซต์ UKCAT รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มีระบบการสอบ UKCAT

สมัครเข้าเรียนต่อหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ได้ที่ไหนบ้าง

ค้นหามหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดที่เปิดสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ในสหราชอาณาจักร จัดอันดับโดย Guardian University Guide 2022 มีดังนี้

 1. Plymouth University
 2. University of Glasgow
 3. Queen’s University Belfast
 4. University of Aberdeen
 5. University of Dundee
 6. University of Liverpool
 7. Newcastle University
 8. Queen Mary, University of London
 9. University of Bristol
 10. University of Sheffield

คุณต้องการผู้ช่วยในการสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์หรือไม่ หากใช่สามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับบริการ Medicine Service ซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์ได้อย่างมั่นใจ

SI-UK สามารถช่วยเหลือคุณในการสมัครได้อย่างไร

หากคุณสนใจทราบข้อมูลเพิ่มเติม ลงทะเบียนเพื่อรับ คำปรึกษาฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงบริการของเราพร้อมช่วยเหลือนักเรียนไทยในการสมัครเรียนต่อ และด้วยบริการ Premium จะเป็นเครื่องการันตีว่าคุณจะได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

รายวิชา

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute