SI-UK-Image SI-UK-Image

หลักสูตรวิศวกรรมทางทะเล (Marine Engineering)

เรียนต่อวิศกรรมทางทะเลในสหราชอาณาจักร 

วิศวกรรมทางทะเลเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมที่เน้นการออกแบบ พัฒนา การผลิต และบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบภายในของเรือและเรือเดินทะเล

วิศวกรรมทางทะเลเป็นสาขาเชี่ยวชาญวิชาเฉพาะซึ่งรวมสาขาวิชาวิศวกรรมอื่น ๆ เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล การออกแบบทางวิศวกรรม และเทคโนโลยีการควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมทางทะเลในสหราชอาณาจักรได้รับการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ รวมถึงผู้ที่เป็นนักสมุทรศาสตร์ นักชีววิทยา นักโบราณคดีทางทะเล และนักเศรษฐศาสตร์

ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตร Marine Engineering ใน UK

การเรียนด้านวิศวกรรมทางทะเล นักเรียนจะได้เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเรือทั่วไป ตลอดจนเครื่องจักรและระบบต่าง ๆ ผ่านกรณีศึกษาและปัญหาที่เกิดขึ้นจริง

การจ้างงานและเงินเดือน

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมทางทะเลสามารถก้าวหน้าในบทบาทที่หลากหลายทั้งในภาครัฐ นักวิชาการ หรือเอกชน รวมถึงกองทัพเรือ น้ำมันและก๊าซ การสกัดแร่ สถาปัตยกรรมและการต่อเรือ บริการทางวิทยาศาสตร์ การให้คำปรึกษาทางทะเล และการสำรวจทางทะเล

ที่มา: National Careers Service UK.

ต้องมีคุณสมบัติใดบ้าง หากอยากเรียนหลักสูตรวิศวกรรมทางทะเล (Marine Engineering) ในสหราชอาณาจักร?

ข้อกำหนดจะแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร

มหาวิทยาลัยใดบ้างที่เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมทางทะเล?

ลิสต์รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมทางทะเลที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร สามารถดูมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่เปิดสอนหลักสูตรด้านวิศวกรรมทางทะเล ด้านล่าง:

SI-UK สามารถช่วยเหลือคุณในการสมัครได้อย่างไร

หากน้อง ๆ ท่านสนใจสมัครเรียนต่อในหลักสูตรดังกล่าว ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถ ลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรของ SI-UK ได้ฟรี นอกจากนี้ เรายังมีบริการ Premium ซึ่งการันตีการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรอย่างน้อย 1 แห่งให้กับผู้รับบริการ

รายวิชา

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute