SI-UK-Image SI-UK-Image

หลักสูตรกายภาพบำบัด (Physiotherapy) 

เกี่ยวกับหลักสูตรกายภาพบำบัด (Physiotherapy) ในสหราชอาณาจักร

หลักสูตรกายภาพบำบัด จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือและปรนนิบัติต่อผู้สูงอายุและเด็กที่ทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุหรือความชรา ผ่านการใช้การบำบัดด้วยตนเอง และการออกกำลังกายบำบัดนักกายภาพบำบัดที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จะช่วยให้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังและข้อต่อต่างๆ โดยเฉพาะหลังจากการผ่าตัด การฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา อาการเป็นลมชัก และอุบัติเหตุในเด็กและผู้ใหญ่

การสื่อสารที่ดี แรงจูงใจ การแก้ปัญหา และความสามารถในการทำงานในทีมที่มีขนาดใหญ่ คือหัวใจสำคัญของความสำเร็จของนักกายภาพบำบัดที่ดี ทั้งนี้ การเรียนวิชากายภาพบำบัดในระดับมหาวิทยาลัยที่สหราชอาณาจักร จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเพิ่มพูนศักยภาพทั้งหมดที่กล่าวมาและอื่น ๆ รายวิชาที่นักศึกษาจะได้เรียนในปีแรก จะเกี่ยวข้องกับการศึกษาหลักการพื้นฐานในการวิเคราะห์การรักษา การซ่อมแซมและการเคลื่อนไหว เพื่อการประเมินและการจัดการกับการดูแลผู้ป่วยในปีต่อไป ปีสุดท้ายของการศึกษาของ นักศึกษาจะได้ศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการให้การศึกษาในเชิงลึก เกี่ยวกับเรื่องการทำกายภาพบำบัด บวกกับความรับผิดชอบที่มากขึ้นในเรื่องการให้เหตุผลทางคลินิก (clinical reasoning) และการตัดสินใจ (decision making)

ต้องการศึกษาต่อหลักสูตร Physiotherapy ใน UK

เส้นทางอาชีพในสาขากายภาพบำบัด (Physiotherapy)

นักกายภาพบำบัดส่วนใหญ่ จะทำงานภายในสถานพยาบาลของรัฐหรือชุมชน นอกจากนี้ นักกายภาพบำบัด ยังมีบทบาทสำคัญในองค์กร ห้างร้าน หรือบริษัทเอกชน ทีมกีฬาหรือศูนย์กีฬาต่างๆ ด้วยบทบาทที่เฉพาะเจาะจงจะทำให้ผู้เรียนทราบแนวโน้มและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ ในขณะเดียวกันก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของกระดูก (orthopaedics) สูติศาสตร์ (obstetrics) กุมารเวชศาสตร์ (paediatrics) และเวชศาสตร์การกีฬา (sports medicine)

รายได้เฉลี่ยเบื้องต้นของบัณฑิตที่จบจากสาขา Physiotherapy ในสหราชอาณาจักร

ที่มา: The Times and Sunday Times Good University Guide 2019

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรกายภาพบำบัด (Physiotherapy)

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ทางด้านหลักสูตรกายภาพบำบัด (Physiotherapy) ในสหราชอาณาจักร

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรกายภาพบำบัดที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร โดยการจัดอันดับของ Guardian University Guide 2023 มีดังนี้:

 1. University of Southampton
 2. University of Bradford
 3. Glasgow Caledonian University
 4. University of Nottingham
 5. Oxford Brookes University
 6. University of Plymouth
 7. Cardiff University
 8. University of East Anglia
 9. York St John University
 10. Keele University

SI-UK สามารถช่วยเหลือคุณในการสมัครได้อย่างไร

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ลงทะเบียนเพื่อรับคำแนะนำฟรี จากผู้เชี่ยวชาญของเรา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกจากนั้น ยังมีบริการพิเศษ Premium Service ซึ่งสามารถการันตีการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร อย่างน้อย 1 แห่ง ได้ตั้งแต่วันนี้

รายวิชา

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute