17th-banner 17th-banner

SOP (Statement of Purpose)

SOP (Statement of Purpose) คืออะไร

Statement of Purpose เป็นส่วนหนึ่งในการสมัครเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย โดยการเขียน SOP นั้นนักศึกษาจะต้องเขียนเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการเข้าเรียนต่อในหลักสูตรนั้น ๆ รวมถึงสิ่งที่นักศึกษาคาดหวังว่าจะได้รับหลังจากจบหลักสูตร และเหตุผลในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ

ข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในการเขียน SOP (Statement of purpose) มีดังนี้

SOP ควรมีความยาวเท่าไร

ความยาวของ SOP นั้นจะแตกต่างกันออกไป อาจจะขึ้นอยู่กับความต้องการของมหาวิทยาลัย แต่โดยทั่วไปแล้วความยาวเฉลี่ยของ SOP สำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จะอยู่ระหว่าง 400 - 600 คำหรือประมาณหนึ่งหน้ากระดาษ A4 ส่วนสำหรับการสมัครเรียนหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีนั้น ความยาวของ SOP อยู่ที่ 1,000 คำ และต้องเป็นการเขียนที่มีความชัดเจน

รูปแบบ SOP แบบมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้

 1. จุดประสงค์ในการประกอบอาชีพ
 2. เหตุผลที่ชี้ให้เห็นความเหมาะสม และความน่าสนใจในตัวคุณในสายอาชีพนั้น ๆ
 3. สิ่งที่คุณได้ลงมือทำเพื่อให้เข้าใกล้เป้าหมายในอนาคตมากที่สุด
 4. เหตุผลที่คุณสมัครเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยนั้น ๆ
 5. คุณจะนำสิ่งที่ได้ศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรในอนาคต

เคล็ดลับในการเขียน SOP

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ

เราพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารอื่น ๆ หรือแนะแนวการศึกษาต่อ UK ฟรี! เพียงลงทะเบียนกับ SI-UK เพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเรา

ตัวอย่าง SOP

โปรดอ่านตัวอย่าง SOP ซึ่งเป็นของนักศึกษาหลักสูตรพัฒนศึกษาตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ข้อมูลศึกษาต่อสหราชอาณาจักร

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute