SOP (Statement of Purpose)

SOP (Statement of Purpose) คืออะไร

Statement of Purpose เป็นส่วนหนึ่งในการสมัครเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย โดยการเขียน SOP นั้นนักศึกษาจะต้องเขียนเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการเข้าเรียนต่อในหลักสูตรนั้น ๆ รวมถึงสิ่งที่นักศึกษาคาดหวังว่าจะได้รับหลังจากจบหลักสูตร และเหตุผลในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ

ข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในการเขียน SOP (Statement of purpose) มีดังนี้

 • เขียนยาว หรือสั้นเกินไป
 • ขาดข้อมูลที่สำคัญ หรือมีข้อมูลที่ไม่จำเป็นมากเกินไป
 • รูปแบบของจดหมายแนะนำตัวไม่เป็นระเบียบ อ่านเข้าใจยาก

SOP ควรมีความยาวเท่าไร

ความยาวของ SOP นั้นจะแตกต่างกันออกไป อาจจะขึ้นอยู่กับความต้องการของมหาวิทยาลัย แต่โดยทั่วไปแล้วความยาวเฉลี่ยของ SOP สำหรับการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จะอยู่ระหว่าง 400 - 600 คำหรือประมาณหนึ่งหน้ากระดาษ A4 ส่วนสำหรับการสมัครเรียนหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีนั้น ความยาวของ SOP อยู่ที่ 1,000 คำ และต้องเป็นการเขียนที่มีความชัดเจน

รูปแบบ SOP แบบมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้

 1. จุดประสงค์ในการประกอบอาชีพ
 2. เหตุผลที่ชี้ให้เห็นความเหมาะสม และความน่าสนใจในตัวคุณในสายอาชีพนั้น ๆ
 3. สิ่งที่คุณได้ลงมือทำเพื่อให้เข้าใกล้เป้าหมายในอนาคตมากที่สุด
 4. เหตุผลที่คุณสมัครเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยนั้น ๆ
 5. คุณจะนำสิ่งที่ได้ศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรในอนาคต

เคล็ดลับในการเขียน SOP

 • ใช้ฟอนต์ตัวอักษรที่ชัดเจน เช่น Arial หรือ Times New Roman
 • ขนาดของฟอนต์ต้องไม่เกิน 12
 • จำนวนย่อหน้าต้องไปไม่เกิน 5 ย่อหน้า
 • เหตุผลที่คุณเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ
 • ต้องไม่มีข้อมูลที่ไม่จำเป็นหรือข้อมูลเชิงลบ

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ

เราพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารอื่น ๆ หรือแนะแนวการศึกษาต่อ UK ฟรี! เพียงลงทะเบียนกับ SI-UK เพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเรา

ตัวอย่าง SOP

โปรดอ่านตัวอย่าง SOP ซึ่งเป็นของนักศึกษาหลักสูตรพัฒนศึกษาตามรายละเอียดด้านล่างนี้

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham