17th-banner 17th-banner

การเตรียมเอกสารเพิ่มเติมของคุณ

โปรดใช้รายการเอกสารของเรา ในการช่วยจัดการเอกสารของคุณ

หากคุณเข้ามาพบเราเพื่อ ปรึกษาฟรี เพื่อรับคำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ โปรดตรวจสอบรายการเอกสารตามที่เราแจ้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณนำเอกสารทั้งหมดมาด้วย และเราจะได้ทำการนัดหมายตามตารางส่วนใหญ่ได้

เอกสารที่ต้องการทั้งหมด

เอกสารประกอบ

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก / วิจัย

ประวัติการเข้าศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร

จดหมายแนะนำตัว

จดหมายแนะนำตัวเป็นโอกาสที่คุณจะได้แสดงว่าทำไมคุณถึงเป็นนักเรียน นักศึกษาที่ดีเพียงพอที่มหาวิทยาลัยจะตอบรับ ซึ่งควรประกอบด้วย :

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนจดหมายแนะนำตัวที่ได้รับการตอบรับ ที่นี้ เราพร้อมช่วยตรวจสอบ ปรับแก้จดหมายแนะนำตัวของคุณ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

จดหมายรับรอง

จดหมายรับรองมักเขียนโดยผู้ที่รู้จักคุณในแง่วิชาการในการศึกษาหรือความเป็นมืออาชีพในการทำงาน ซึ่งมักพูดเกี่ยวกับคุณจากมุมมองของอาจารย์ หรือที่ปรึกษา : วิธีปฎิสัมพันธ์กับนักเรียนคนอื่นๆและความสามารถในชั้นเรียน หรือสัมนา จดหมายรับรองของคุณไม่จำเป็นต้องมาจากคนในสายวิชาการ แต่หากคุณกำลังศึกษาอยู่หรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน หรือวิทยาลัย ก็ควรจะมีผู้รับรองในสายวิชาการ การเลือกผู้รับรองที่เหมาะสมมีความสำคัญมากในการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ข้อควรคำนึง:

ข้อมูลศึกษาต่อสหราชอาณาจักร

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute