การเตรียมเอกสารเพิ่มเติมของคุณ

โปรดใช้รายการเอกสารของเรา ในการช่วยจัดการเอกสารของคุณ

หากคุณเข้ามาพบเราเพื่อ ปรึกษาฟรี เพื่อรับคำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ โปรดตรวจสอบรายการเอกสารตามที่เราแจ้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณนำเอกสารทั้งหมดมาด้วย และเราจะได้ทำการนัดหมายตามตารางส่วนใหญ่ได้

เอกสารที่ต้องการทั้งหมด

 • สำเนาพาสปอร์ต / วีซ่า (ถ้ามี)
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • ใบปริญญาบัตร
 • ใบแสดงผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ – ไอเอลท์ โทเฟล การทดสอบ พีทีอี อื่นๆ
 • จดหมายแนะนำตัว
 • จดหมายรับรอง
 • ประวัติส่วนตัว (หากเหมาะสม)

เอกสารประกอบ

ระดับปริญญาโท

 • ใบแสดงผลสำเร็จการศึกษา / ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาเอก / วิจัย

 • ใบแสดงผลสำเร็จการศึกษา / ระดับปริญญาโท

ประวัติการเข้าศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร

 • จดหมาย CAS ฉบับเก่า
 • ใบตอบรับการสมัครเข้าศึกษาต่อ
 • วีซ่าฉบับเก่า (ตราประทับวีซ่าและบัตรข้อมูลทางชีวภาพ)

จดหมายแนะนำตัว

จดหมายแนะนำตัวเป็นโอกาสที่คุณจะได้แสดงว่าทำไมคุณถึงเป็นนักเรียน นักศึกษาที่ดีเพียงพอที่มหาวิทยาลัยจะตอบรับ ซึ่งควรประกอบด้วย :

 • บทนำเกียวกับตนเองและเป้าหมาย
 • ประวัติการศึกษาและความสนใจโดยสังเขป
 • ประสบการณ์การทำงานที่เกียวข้องโดยสังเขป
 • เป้าหมายในการเรียนหลักสูตรนี้โดยสรุป
 • แสดงความพึงพอใจหากได้เข้าเรียนหลักสูตรนี้

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนจดหมายแนะนำตัวที่ได้รับการตอบรับ ที่นี้ เราพร้อมช่วยตรวจสอบ ปรับแก้จดหมายแนะนำตัวของคุณ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

จดหมายรับรอง

จดหมายรับรองมักเขียนโดยผู้ที่รู้จักคุณในแง่วิชาการในการศึกษาหรือความเป็นมืออาชีพในการทำงาน ซึ่งมักพูดเกี่ยวกับคุณจากมุมมองของอาจารย์ หรือที่ปรึกษา : วิธีปฎิสัมพันธ์กับนักเรียนคนอื่นๆและความสามารถในชั้นเรียน หรือสัมนา จดหมายรับรองของคุณไม่จำเป็นต้องมาจากคนในสายวิชาการ แต่หากคุณกำลังศึกษาอยู่หรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน หรือวิทยาลัย ก็ควรจะมีผู้รับรองในสายวิชาการ การเลือกผู้รับรองที่เหมาะสมมีความสำคัญมากในการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ข้อควรคำนึง:

 • เลือกผู้รับรองที่เหมาะสม
 • ใช้หัวกระดาษที่มีตราบริษัทหรือมหาวิทยาลัย
 • อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคุณและผู้รับรอง
 • แสดงความมั่นใจว่าคุณจะเรียนหลักสูตรนี้จนสำเร็จ
 • อย่าลืมให้ผู้รับรองลงนาม

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham