การประเมินผล Teaching Excellence Framework

Teaching Excellence Framework คืออะไร?

The Teaching Excellence Framework (TEF) เป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานการศึกษาของรัฐบาลสหราชอาณาจักร โดยเริ่มขึ้นเมื่อปี 2017 ที่ผ่านมานี้เอง โดยจะโฟกัสไปที่สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีโดยเฉพาะ โดยมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะได้รับการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือเหรียญทอง (gold) เหรียญเงิน (silver) เหรียญทองแดง (bronze) และสถาบันที่ได้รับการรับรองชั่วคราว (Provisional) โดยวัตถุประสงค์ของการประเมิน คือการช่วยให้นักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

ความหมายของ TEF Ratings ทั้ง 4 ระดับ

 • เหรียญทอง (Gold): สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนที่โดดเด่น มีคุณภาพสูงในระดับยอดเยี่ยม
 • เหรียญเงิน (Silver): สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนคุณภาพสูง มีมาตรฐานระดับนานาชาติ
 • เหรียญทองแดง (Bronze): สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนได้มาตรฐานของประเทศ
 • การรับรองชั่วคราว (Provisional): สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมกับ TEF แต่ยังไม่ได้รับผลการประเมินด้านการเรียนการสอน

หลักเกณฑ์การจัดอันดับ

ในการจัดอันดับ จะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาต่างๆ ทำการประเมินสถาบันการศึกษาโดยอ้างอิงจากข้อมูลและหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร เชื่อถือได้ โดยหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วย:

 • ความพึงพอใจของผู้เรียน (Student satisfaction)
 • ความต่อเนื่องในการได้รับการจัดอันดับ (Continuation rates)
 • อัตราการจ้างงานหลังจบการศึกษา (Employment rates)
 • การให้การสนับสนุนด้านวิชาการ (Academic support)

เช่นเดียวกับตารางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยอื่นๆ นักเรียนควรใช้ TEF เป็นแนวทางในการเลือกมหาวิทยาลัยโดยไตร่ตรอง เนื่องจากการประเมินของ TEF มุ่งเน้นไปที่สถาบันโดยภาพรวม ไม่ได้โฟกัสที่หลักสูตรหรือรายวิชาใดอย่างเฉพาะเจาะจง แต่อย่างไรก็ตาม TEF ก็เป็นสถาบันที่นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่รวดเร็ว ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น

Teaching Excellence Framework Results

การประเมิน Teaching Excellence Framework ครั้งล่าสุดในปี 2019

มหาวิทยาลัยที่ได้รับการประเมินระดับเหรียญทอง (Gold Rated)

สนใจไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยข้างต้น สามารถ ลงทะเบียนเพื่อขอคำแนะนำและข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของ SI-UK ได้แล้ววันนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

 • University of Cambridge
 • Durham University
 • Study at University of Kent
 • Study at University of East Anglia
 • Study at London School of Economics
 • University of Surrey
 • Coventry University
 • Brunel University
 • Bournemouth University
 • University of Birmingham