SI-UK-Image SI-UK-Image

หลักสูตรเภสัชศาสตร์ (Pharmacy)

ศึกษาต่อหลักสูตรเภสัชศาสตร์ในสหราชอาณาจักร

การเรียนต่อในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ หรือ Pharmacy ในระดับปริญญาตรี เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับนักศึกษาที่มีความสนใจในวิชาเคมี รวมถึงความสนใจทางด้านยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยตามอาการและตามสภาวะการเจ็บป่วย โดยมีเส้นทางอาชีพที่หลากหลาย ได้แก่ การเป็นเภสัชยากรประจำร้านขายยา ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทยาต่าง ๆ หรือการทำงานในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ รวมทั้งคอยให้ความช่วยเหลือและทำงานร่วมกับแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง นอกจากนี้หลักสูตรนี้ยังเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจด้านสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ และวิทยาศาสตร์

โดยทั่วไปการศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตร์มีระยะเวลา 4 ปี ส่วนแผนการศึกษาจะมุ่งเน้นศึกษาด้านเภสัชวิทยา ชีววิทยา สรีรวิทยาเภสัชศาสตร์ เคมี จริยธรรม และเศรษฐศาสตร์ โดยนักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการฝึกงานอย่างใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญ และเรียนรู้เชิงลึกในอุตสาหกรรมทางเภสัชกรรม อีกทั้งยังมีห้องทดลองที่ทันสมัยที่ช่วยให้คุณฝึกฝนทักษะในห้องจ่ายยาแบบจำลอง ห้องให้คำปรึกษาด้านยา และระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมด้านเภสัชกรรม

ต้องการศึกษาต่อหลักสูตร Pharmacy ใน UK

เส้นทางอาชีพทางเภสัชศาสตร์

มีอาชีพที่หลากหลายรองรับผู้จบการศึกษาทางด้านเภสัชศาสตร์ เช่น

เภสัชกร
เภสัชกรส่วนใหญ่จะทำงานด้านเภสัชกรรมในโรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเภสัชกรรม ดูแลการจ่ายยาให้มีความถูกต้องเช่นเดียวกันกับการให้คำแนะนำในการใช้ยารักษาอย่างถูกวิธี รวมถึงการใช้ยาในขนาดที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่ใกล้ชิดกับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข

ผู้ช่วยเภสัชกร
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเภสัชกรหรือทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญโดยรับผิดชอบงานหลาย ๆ อย่าง หรืองานเฉพาะที่ได้รับมอบหมาย โดยอาจเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งยา หรือให้ความช่วยเหลือในการจัดซื้อยา หรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับแผนกต่าง ๆ รวมถึงช่วยตอบคำถามต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าใช้บริการด้านเภสัชกรรม โดยส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้จะทำงานในโรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่เทคนิคเภสัชกรรม
เป็นผู้ปฏิบัติงานทั้งในโรงพยาบาลและร้านขายยาในชุมชน เพื่อให้บริการด้านการจัดส่งยาในปริมาณที่พอเพียงต่อจำนวนผู้ป่วย เจ้าหน้าที่เทคนิคเภสัชกรรมยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในหลายบทบาทในด้านอุตสาหกรรมการผลิต การควบคุมคุณภาพและการทดลองทางคลินิก

รายได้เฉลี่ยเบื้องต้นของบัณฑิตที่จบจากสาขา Pharmacy ในสหราชอาณาจักร

ที่มา: The Times and Sunday Times Good University Guide 2019

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อทางด้านเภสัชศาสตร์

โปรดทราบว่าข้อกำหนดในการเข้าศึกษาแตกต่างกันไปสำหรับมหาวิทยาลัยในแต่ละแห่งของสหราชอาณาจักร

ศึกษาต่อด้านเภสัชศาสตร์ในสหราชอาณาจักรกับมหาวิทยาลัยไหนดี

รายชื่อมหาวิทยาลัย Top 10 ทางด้านเภสัชศาสตร์ที่เปิดสอน Pharmacy และ Pharmacology ในสหราชอาณาจักร ที่ได้รับการจัดอันดับจาก Guardian University Guide 2023 มีดังต่อไปนี้ 

 1. Ulster University
 2. University of Lincoln
 3. St George's University
 4. University of Portsmouth
 5. Nottingham Trent University
 6. Queen's University, Belfast
 7. University of Glasgow
 8. Cardiff University
 9. University of Bradford
 10. University of Sunderland

SI-UK ยังสามารถช่วยเหลือคุณในการสมัครได้อย่างไร

หากคุณสนใจข้อมูลเพิ่มเติม ลงทะเบียนเพื่อรับคำแนะนำฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงบริการของเรา พร้อมช่วยเหลือนักเรียนไทยในการสมัครเรียนต่อ นอกจากนั้นยังมี บริการพิเศษ ซึ่งเป็นเครื่องการันตีว่าคุณจะได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

รายวิชา

Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute