SI-UK-Image SI-UK-Image

23 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการนำร่องเพิ่มความสะดวกในการขอ Visa ใน UK

20 ธันวาคม 2560

โครงการนำร่องโดยรัฐบาลสหราชอาณาจักร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในขั้นตอนการขอวีซ่าสำหรับนักศึกษาปริญญาโทจากนานาประเทศ ได้รับการขยายไปยังมหาวิทยาลัยอีก 23 แห่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาหลักสูตรปริญญาโทระยะเวลา 13 เดือนหรือน้อยกว่าได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นในการขอวีซ่า ทั้งยังเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนประเภทวีซ่า จากวีซ่านักเรียนเป็นวีซ่าประเภททำงาน โดยการอนุญาตให้พำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรได้อีก 6 เดือนหลังจากจบหลักสูตร

โดยมีมหาวิทยลัยที่ร่วมโครงการนำร่องไปแล้ว ได้แก่ Oxford, CambridgeBath และ Imperial College London และมหาวิทยาลัยอีก 23 แห่งที่เพิ่มเข้ามาได้แก่:

ต้องการศึกษาต่อใน UK?

ท่านใดที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักร สามารถติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลจาก ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรของ SI-UK ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย! เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับไปภายใน 24 ชม. ครับ

UK University Eventsกลับสู่ข่าวหน้าหลัก
Premium-Service-Banner-Mobile-480px-1 Premium-Service-Banner-Mobile-480px-2

นักเรียนของเรา

 • university-college-london
 • University of Birmingham
 • sheffield
 • southampton
 • kings college
 • exeter
 • cardiff
 • loughborough
 • edinburgh
 • bristol
 • lancaster
 • durham
 • bath
 • york
 • sussex
 • nottingham
 • BIMM Institute