23 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการนำร่องเพิ่มความสะดวกในการขอ Visa ใน UK

20 ธันวาคม 2560

โครงการนำร่องโดยรัฐบาลสหราชอาณาจักร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในขั้นตอนการขอวีซ่าสำหรับนักศึกษาปริญญาโทจากนานาประเทศ ได้รับการขยายไปยังมหาวิทยาลัยอีก 23 แห่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาหลักสูตรปริญญาโทระยะเวลา 13 เดือนหรือน้อยกว่าได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นในการขอวีซ่า ทั้งยังเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนประเภทวีซ่า จากวีซ่านักเรียนเป็นวีซ่าประเภททำงาน โดยการอนุญาตให้พำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรได้อีก 6 เดือนหลังจากจบหลักสูตร

โดยมีมหาวิทยลัยที่ร่วมโครงการนำร่องไปแล้ว ได้แก่ Oxford, CambridgeBath และ Imperial College London และมหาวิทยาลัยอีก 23 แห่งที่เพิ่มเข้ามาได้แก่:

ต้องการศึกษาต่อใน UK?

ท่านใดที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักร สามารถติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลจาก ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรของ SI-UK ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย! เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับไปภายใน 24 ชม. ครับ

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham