10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ปี 2020

Top 10 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์

หลักสูตร Arts & Design ที่ดีัที่สุดใน UK 2020

Top 10 UK Universities for Art 2020

10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ปี 2020

การเรียนใน Art School ที่นี่จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ วิสัยทัศน์ และทฤษฏีทางศิลปะของตัวเอง ภายใต้การดูเหล่าของเหล่าคณาจารย์ผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการศิลปะ เกณฑ์ในการเข้าศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยแม้จะต่างกันออกไป แต่ที่เหมือนกันก็คือ ทุกที่จะเรียกดู Portfolio ของผู้สมัคร เพื่อพิจารณาเรื่องของความสามารถและความหลงไหลในศิลปะของผู้สมัครเป็นสำคัญ

บัณฑิตที่จบสาขานี้สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับมัลติมีเดีย สำนักพิมพ์ บริษัทโฆษณา พิพิธภัณฑ์ แฟชั่น ภาพยนตร์ และอื่นๆ

Top 10 UK Universities for Art & Design

Rank University Location
1 University College London London, England
2 University of Oxford Oxford, England
3 Newcastle University Newcastle upon Tyne, England
4 Goldsmiths, University of London London, England
5 Oxford Brookes University Oxford, England
6 Lancaster University Lancaster, England
7 London Metropolitan University London, England
8 University of Wales Trinity Saint David Various, Wales
9 Kingston University Kingston-upon-Thames, England
10 Liverpool John Moores University Liverpool, England

Source: 2020 Guardian University Guide rankings

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University