10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (English Studies) ปี 2018

English Studies Top 10

หลักสูตร English Studies ที่ดีที่สุดใน UK 2018 คือที่ไหน? พบคำตอบพร้อมข้อมูลการรับสมัคร!

Top 10 UK Universities for English Studies 2018

10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (English Studies) ปี 2018

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือ English Studies programmes ในสหราชอาณาจักร เป็นการศึกษาในลักษณะผสมผสานระหว่างเรื่องของภาษา ความคิดสร้างสรรค์ และวรรณคดี ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะด้าน creative thinking การเขียน การสื่อสารด้วยวจภาษา และการวิเคราะห์กลุ่ม

นักศึกษาในสาขา English Studies สามารถจบไปประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น อาจารย์ นักเขียน นักวารสารศาตร์ นักการตลาด ฯลฯ

English Studies in the UK

หากต้องการทราบรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร English Studies ในสหราชอาณาจักร กรุณาติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ ที่นี่!

Top 10 UK universities for English Studies

Rank University Location
1 University of Durham Durham, England
2 University of St Andrews St Andrews, Scotland
3 University of Oxford Oxford, England
4 UCL Institute of Education London, England
5 University of Birmingham Birmingham, England
6 University of Exeter Exeter, England
7 University of Cambridge Cambridge, England
8 Brunel University London London, England
9 University of Buckingham Buckingham, England
10 University of Bolton Bolton, England

Source: 2019 Guardian University Guide rankings

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University