10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2020

Top 10 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตร Computer Science ที่ดีที่สุดใน UK 2020

Top 10 UK Universities for Computer Science 2020

10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2020

เป็นที่ทราบกันดีว่าทุกวันนี้ คอมพิวเตอร์ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแทบจะในทุกกิจกรรม ดังนั้น ความต้องการที่มีต่อสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์จึงเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ Computer Science เป็นการศึกษาเกี่ยวกับระบบ ทฤษฏี และการออกแบบของคอมพิวเตอร์ทุกแพลตฟอร์ม ตั้งแต่ search engines ไปจนถึง software apps และ social media networks

บัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถเข้าทำงานได้ในหลากหลายองค์กร ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน เทคโนโลยี ธุรกิจเกี่ยวเกมส์ ฯลฯ ทั้งนี้ ในสหราชอาณาจักร ฐานเงินเดือนเริ่มต้นของผู้ที่จบในสาขานี้ยังสูงกว่าอาชีพอื่นๆ อีกด้วย

Top 10 UK universities for Computer Science

Rank University Location
1 University of Cambridge Cambridge, England
2 University of St Andrews St Andrews, Scotland
3 University of Oxford Oxford, England
4 Imperial College London London, England
5 University of Warwick Coventry, England
6 University of Edinburgh Edinburgh, Scotland
7 University of Nottingham Nottingham, England
8 Liverpool Hope University Liverpool, England
9 Loughborough University Loughborough, England
10 University of Bristol Bristol, England

Source: 2020 Guardian University Guide rankings

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University