10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2020

Top 10 สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตร Engineering ที่ดีที่สุดใน UK ประจำปี 2020

Top 10 UK Universities for Engineering 2020

10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2020

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ในสหราชอาณาจักร ครอบคลุมทุกด้านของวิชาชีพทั้งหมด ทั้ง เคมี โยธา คอมพิวเตอร์ และเครื่องกล การเรียนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ในสหราชอาณาจักร จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความมั่นใจที่จะก้าวไปสู่ความหลากหลายของสาขาอื่นๆ ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

บัณฑิตด้านวิศวกรรมศาสตร์ ถือว่ามีการจ้างงานในอัตราที่สูงมาก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร มีคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีชื่อเสียงและติดอันดับมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

Top 10 UK universities for Engineering

Rank University Location
1 University of Bristol Bristol, England
2 University of Oxford Oxford, England
3 University of Cambridge Cambridge, England
4 Imperial College London London, England
5 University of Warwick Coventry, England
6 Bournemouth University Bournemouth、England
7 University of Durham Durham, England
8 University of Leeds Leeds, England
9 Swansea University Swansea, Wales
10 University of Greenwich London, England

Source: 2020 Guardian University Guide rankings

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University