10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Top 10 สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

หลักสูตร International Relations ที่ดีที่สุดใน UK ประจำปี 2020

Top 10 มหาวิทยาลัยใน UK สาขา International Relations ปี 2020

10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปี 2020

สาขายอดนิยมอย่าง International Relations จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงแก่นของปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่นเรื่องของ การเมือง การศึกษาและอาชญากรรม ผู้เรียนจะได้รับการสนับสนุนให้วิเคราะห์ ตีความ และประเมินสถานการณ์โลก ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

Top 10 มหาวิทยาลัยใน UK สาขา International Relations

1 University of Oxford Oxford, England
2 London School of Economics London, England
3 University of Cambridge Cambridge, England
4 SOAS University of London London, England
5 King's College London London, England
6 University College London London, England
7 University of Essex Essex, England
8 University of Edinburgh Edinburgh, Scotland
9 University of Warwick Coventry, England
10 University of Manchester Manchester, England
Rank University Location

Source: 2020 Guardian University Guide rankings

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University