10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาการตลาด ปี 2020

Top 10 สาขาการตลาด

หลักสูตรด้านการตลาด ที่ดีที่สุดใน UK 2020

Top 10 UK Universities for Marketing 2020

10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาการตลาด ปี 2020

หลักสูตรการตลาด หรือ Marketing courses ในสหราชอาณาจักร จะช่วยปูพื้นฐานให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็น เพื่อให้ประสบความสำเร็จในงานด้านการจัดการ ประชาสัมพันธ์ และ บทบาทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการตลาด

การวิเคราะห์ การวางกลยุทธ์ และการสื่อสารที่ดี เป็นทักษะสำคัญที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จทางด้านการตลาด รวมไปถึง ความสามารถในการประยุกต์ใช้วิชาการตลาดในการแก้ปัญหาธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก

Top 10 UK Universities for Marketing

Rank University Location
1 University of Oxford Oxford, England
2 University of St Andrews St Andrews, Scotland
3 University of Bath Bath, England
4 Loughborough University Loughborough, England
5 University of Warwick Coventry, England
6 University of Leeds Leeds, England
7 University of Exeter Exeter, England
8 Lancaster University Lancaster, England
9 University of Derby Derby, England
10 University of Southampton Southampton, England

Source: 2020 Guardian University Guide rankings

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University