10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประจำปี 2020

Top 10 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

หลักสูตร Biological Sciences ที่ดีที่สุดใน UK 2020

Top 10 UK Universities for Biological Sciences 2020

10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ปี 2020

Biological Sciences หรือสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คือการหาความจริงทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทำวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ในปีแรก ผู้เรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและคอนเส็ปต์กว้างๆ เกี่ยวกับ Biological Sciences ก่อนที่จะไปเจาะลึกเกี่ยวกับสาขาต่างๆ ในปีที่สองและสาม ตามลำดับ เป็นต้นว่า เรื่องของ cell biology, physiology และ biomedicine ฯลฯ หลังจากเรียนจบ ผู้เรียนสามารถไปต่อยอดได้ในแวดวงของการทำวิจัย สุขภาพ และการประเมินสิ่งแวดล้อมได้

Top 10 UK universities for Biological Sciences

Rank University Location
1 University of Cambridge Cambridge, England
2 University of Oxford Oxford, England
3 University of Portsmouth Portsmouth, England
4 Lancaster University Lancaster, England
5 University of Warwick Coventry, England
6 University of St Andrews St Andrews, Scotland
7 Ulster University Ulster, Northern Ireland
8 Imperial College London London, England
9 University of Surrey Guildford, England
10 University of Birmingham Birmingham, England

Source: 2020 Guardian University Guide rankings

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University