10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาจิตวิทยา ปี 2020

Top 10 สาขาจิตวิทยา

หลักสูตรจิตวิทยาที่ดีที่สุดใน UK ประจำปี 2020

Top 10 UK Universities for Psychology 2020

10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาจิตวิทยา ปี 2020

หลักสูตรด้านจิตวิทยาในสหราชอาณาจักร จะเน้นไปที่การนำทฤษฎีสำคัญๆ และวิธีปัจเจกนิยมมาใช้กับเรื่องที่มีความซับซ้อน โดยปีแรกของการศึกษา จะเป็นการโฟกัสไปที่ประเด็นหลักทั้งหมดของวิชาจิตวิทยา ส่วนปีที่สองจะลงลึกไปในรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ประเด็นด้านจริยธรรม จิตวิทยาสังคม หรือจิตวิทยาพัฒนาการ

บัณฑิตจิตวิทยา สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายแขนง เช่น งานในสายคลีนิค สายนิติวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้งนี้ ทักษะหลักทางด้านจิตวิทยา ยังสามารถนำไปใช้กับสายงานอื่นๆ เช่น งานบุคคล งานโฆษณาและงานวิจัยการตลาด เป็นต้น

Top 10 UK universities for Psychology

Rank University Location
1 University of Oxford Oxford, England
2 University of St Andrews St Andrews, Scotland
3 University of Bath Bath, England
4 University of Cambridge Cambridge, England
5 University College London London, England
6 Lancaster University Lancaster, England
7 University of York York, England
8 Cardiff University Cardiff, Wales
9 Nottingham Trent University Nottingham, England
10 University of Surrey Guildford, England

Source: 2020 Guardian University Guide rankings

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University