Top 10 มหาวิทยาลัยใน UK สาขา Psychology ปี 2021

10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาจิตวิทยา ปี 2021

หลักสูตรด้านจิตวิทยาในสหราชอาณาจักร จะเน้นไปที่การนำทฤษฎีสำคัญ ๆ และวิธีปัจเจกนิยมมาใช้กับเรื่องที่มีความซับซ้อน โดยปีแรกของการศึกษา จะเป็นการโฟกัสไปที่ประเด็นหลักทั้งหมดของวิชาจิตวิทยา ส่วนปีที่สองจะลงลึกไปในรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ประเด็นด้านจริยธรรม จิตวิทยาสังคม หรือจิตวิทยาพัฒนาการ

บัณฑิตจิตวิทยา สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายแขนง เช่น งานในสายคลีนิค สายนิติวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้งนี้ ทักษะหลักทางด้านจิตวิทยา ยังสามารถนำไปใช้กับสายงานอื่น ๆ เช่น งานบุคคล งานโฆษณาและงานวิจัยการตลาด เป็นต้น

Top 10 มหาวิทยาลัยใน UK สาขา Psychology

Rank University Location
1 University of Cambridge Cambridge, England
2 King's College London London, England
3 University of St Andrews St Andrews, Scotland
4 University of Bath Bath, England
5 University of Oxford Oxford, England
6 University College London London, England
7 University of Cambridge Cambridge, England
8 University of Chichester Chichester, England
9 University of York York, England
10 Cardiff University Cardiff, Wales

Source: 2021 Guardian University Guide rankings

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham