10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาจิตวิทยา ปี 2018

Psychology Top 10

หลักสูตรจิตวิทยาที่ดีที่สุดใน UK ประจำปี 2018 คือที่ไหน? พบคำตอบพร้อมข้อมูลการรับสมัคร!

Top 10 UK Universities for Psychology 2018

10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาจิตวิทยา ปี 2018

หลักสูตรด้านจิตวิทยาในสหราชอาณาจักร จะเน้นไปที่การนำทฤษฎีสำคัญๆ และวิธีปัจเจกนิยมมาใช้กับเรื่องที่มีความซับซ้อน โดยปีแรกของการศึกษา จะเป็นการโฟกัสไปที่ประเด็นหลักทั้งหมดของวิชาจิตวิทยา ส่วนปีที่สองจะลงลึกไปในรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ประเด็นด้านจริยธรรม จิตวิทยาสังคม หรือจิตวิทยาพัฒนาการ

บัณฑิตจิตวิทยา สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายแขนง เช่น งานในสายคลีนิค สายนิติวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้งนี้ ทักษะหลักทางด้านจิตวิทยา ยังสามารถนำไปใช้กับสายงานอื่นๆ เช่น งานบุคคล งานโฆษณาและงานวิจัยการตลาด เป็นต้น

Study Psychology in the UK

หากต้องการทราบรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรจิตวิทยา ในสหราชอาณาจักร กรุณาติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK ได้ ที่นี่!

Top 10 UK universities for Psychology

Rank University Location
1 University of St Andrews St Andrews, Scotland
2 University of Bath Bath, England
3 University of Cambridge Cambridge, England
4 University of Oxford Oxford, England
5 University College London London, England
6 University of Durham Durham, England
7 Cardiff University Cardiff, Wales
8 University of Buckingham Buckingham, England
9 Loughborough University Loughborough, England
10 Nottingham Trent University Nottingham, England

Source: 2019 Guardian University Guide rankings

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University