10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาพยาบาลศาสตร์ ปี 2020

Top 10 สาขาพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ที่ดีที่สุดใน UK ประจำปี 2020

Top 10 UK Universities for Nursing 2020

10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาพยาบาลศาสตร์ ปี 2020

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ หรือ Nursing degrees ในสหราชอาณาจักร เป็นการรวมเอาทฤษฏีทางด้านการพยาบาลและการเรียนรู้โดยการปฏิบัติงานจริงเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลท้องถิ่น ผู้สมัครต้องมีทักษะทางด้านการคำนวณ ภาษา และการสื่อสารแบบทีมเป็นอย่างดี

Top 10 UK universities for Nursing

Rank University Location
1 University of Edinburgh Edinburgh, Scotland
2 University of Liverpool Liverpool, England
3 University of Glasgow Glasgow, UK
4 Coventry University Coventry, England
5 University of Portsmouth Portsmouth, England
6 Keele University Newcastle-under-Lyme, England
7 Swansea University Swansea, Wales
8 University of Manchester Manchester, England
9 University of Northumbria Newcastle, England
10 University of Birmingham Birmingham, England

Source: 2020 Guardian University Guide rankings

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University