10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาการบริหารธุรกิจและการจัดการ

Top 10 สาขาบริหารธุรกิจและการขจัดการ

หลักสูตร Business and Management ที่ดีที่สุดใน UK 2020

Top 10 UK Universities for Business and Management 2020

10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาการบริหารธุรกิจและการจัดการ ปี 2020

ปริญญาสาขาการบริหารธุรกิจและการจัดการในสหราชอาณาจักร เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศาสตร์เกี่ยวกับการบริหารองค์กร ตั้งแต่การจัดการร้านกาแฟเล็กๆ ไปจนถึงองค์กรมหาชนขนาดใหญ่ นอกจากนี้ หลายๆ วิชายังออกแบบโดยได้รับคำปรึกษาและการช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากองค์กรวิชาชีพอีกด้วย

สาขาการบริหารธุรกิจและการจัดการคือการติดอาวุธที่มีประสิทธิภาพทั้งด้านทักษะและความรู้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการมองหา เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพหลังเรียนจบ

Top 10 UK universities for Business and Management

Rank University Location
1 University of Oxford Oxford, England
2 University of St Andrews St Andrews, Scotland
3 University of Bath Bath, England
4 Loughborough University Loughborough, England
5 University of Warwick Coventry, England
6 University of Leeds Leeds, England
7 University of Exeter Exeter, England
8 Lancaster University Lancaster, England
9 University of Derby Derby, England
10 University of Southampton Southampton, England

Source: 2020 Guardian University Guide rankings

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University