เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 สำนักงานกรุงเทพฯ ปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม จนกว่าจะแจ้งให้ทราบ โดยทีมงานของเรายังให้บริการตามปกติ สามารถติดต่อพวกเราได้ที่ 080-234-9609

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 สำนักงานกรุงเทพฯ ปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม จนกว่าจะแจ้งให้ทราบ โดยทีมงานของเรายังให้บริการตามปกติ สามารถติดต่อพวกเราได้ที่ 080-234-9609

10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาแพทยศาสตร์ ประจำปี 2020

Top 10 สาขาแพทยศาสตรื

หลักสูตรแพทยศาสตร์ ที่ดีที่สุดใน UK ประจำปี 2020

Top 10 UK Universities for Medicine 2020

10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาแพทยศาสตร์ ปี 2020

หลักสูตรด้านการแพทย์ในสหราชอาณาจักร ช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพทางการแพทย์ในอนาคต โดยเป็นการผสมผสานกันระหว่างการเรียนการสอนที่มีคุณภาพระดับโลกและการฝึกประสบการณ์ทางการแพทย์จริงๆ คณะทางการแพทย์หลายๆ แห่งในสหราชอาณาจักร ทำงานร่วมกันกับโรงพยาบาลท้องถิ่นของรัฐ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ฝึกประสบการณ์จริง นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการทำวิจัยที่ล้ำสมัย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ได้อย่างเต็มที่ระหว่างศึกษา

เป็นที่ทราบกันดีว่าการสอบเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์นั้นมีมาตรฐานสูงมาก ผู้สมัครจะต้องผ่านการสัมภาษณ์ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่นแรงจูงใจส่วนบุคคล, ผลงานหรืออาชีพเดิมที่เคยทำ, ความสนใจส่วนตัว ฯลฯ ทั้งนี้ โรงเรียนแพทย์หลายแห่งยังต้องใช้ผลสอบความถนัดทางการแพทย์ หรือ UKCAT ประกอบการสมัครด้วย

Top 10 UK Medical Schools for Medicine

Rank University Location
1 University of Oxford Oxford, England
2 University of Aberdeen Aberdeen, Scotland
3 Keele University Newcastle-under-Lyme, England
4 Swansea University Swansea, Wales
5 University of Cambridge Cambridge, England
6 University of Dundee Dundee, Scotland
7 University of Glasgow Glasgow, UK
8 University of Plymouth Plymouth, England
9 Imperial College London London, England
10 Brighton and Sussex Medical School Brighton, England

Source: 2020 Guardian University Guide rankings

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University