10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาแพทยศาสตร์ ประจำปี 2020

Top 10 สาขาแพทยศาสตรื

หลักสูตรแพทยศาสตร์ ที่ดีที่สุดใน UK ประจำปี 2020

Top 10 UK Universities for Medicine 2020

10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาแพทยศาสตร์ ปี 2020

หลักสูตรด้านการแพทย์ในสหราชอาณาจักร ช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพทางการแพทย์ในอนาคต โดยเป็นการผสมผสานกันระหว่างการเรียนการสอนที่มีคุณภาพระดับโลกและการฝึกประสบการณ์ทางการแพทย์จริงๆ คณะทางการแพทย์หลายๆ แห่งในสหราชอาณาจักร ทำงานร่วมกันกับโรงพยาบาลท้องถิ่นของรัฐ เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ฝึกประสบการณ์จริง นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการทำวิจัยที่ล้ำสมัย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ได้อย่างเต็มที่ระหว่างศึกษา

เป็นที่ทราบกันดีว่าการสอบเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์นั้นมีมาตรฐานสูงมาก ผู้สมัครจะต้องผ่านการสัมภาษณ์ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่นแรงจูงใจส่วนบุคคล, ผลงานหรืออาชีพเดิมที่เคยทำ, ความสนใจส่วนตัว ฯลฯ ทั้งนี้ โรงเรียนแพทย์หลายแห่งยังต้องใช้ผลสอบความถนัดทางการแพทย์ หรือ UKCAT ประกอบการสมัครด้วย

Top 10 UK Medical Schools for Medicine

Rank University Location
1 University of Oxford Oxford, England
2 University of Aberdeen Aberdeen, Scotland
3 Keele University Newcastle-under-Lyme, England
4 Swansea University Swansea, Wales
5 University of Cambridge Cambridge, England
6 University of Dundee Dundee, Scotland
7 University of Glasgow Glasgow, UK
8 University of Plymouth Plymouth, England
9 Imperial College London London, England
10 Brighton and Sussex Medical School Brighton, England

Source: 2020 Guardian University Guide rankings

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University