10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขา Fashion Design ประจำปี 2020

Top 10 สาขาหารออกแบบแฟชั่น

หลักสูตร Fashion Design ที่ดีที่สุดใน UK 2020

Top 10 UK universities for Fashion 2020

10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขา Fashion ปี 2020

สาขาวิชา Fashion Design ของสหราชอาณาจักร ได้รับการพัฒนาและดำเนินการสอนโดยมืออาชีพในอุตสาหกรรมแฟชั่น ผู้เรียนจึงมีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทั้งด้านเทคนิค ทฤษฏี และการวิเคราะห์ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในวงการแฟชั่นที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง

ระหว่างศึกษา ผู้เรียนจะได้รับโอกาสในการทำงานจริงในบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านแฟชั่นของโลก และได้รับการสนับสนุนในการแข่งขันด้านแฟชั่นทั้งในและต่างประเทศ

Top 10 UK universities for Fashion

Rank University Location
1 University of Wales Trinity Saint David Various, Wales
2 University of Edinburgh Edinburgh, Scotland
3 Staffordshire University Stoke-on-Trent/Stafford, England
4 Loughborough University Loughborough, England
5 Bucks New University High Wycombe, England
6 Kingston University Kingston-upon-Thames, England
7 De Montfort University Leicester, England
8 University of Central Lancashire Preston, England
9 Nottingham Trent University Nottingham, England
10 University of Dundee Dundee, Scotland

Source: 2020 Guardian University Guide rankings

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University