Top 10 มหาวิทยาลัยใน UK สาขา Fashion ปี 2021

10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขา Fashion ปี 2021

สาขาวิชา Fashion Design ของสหราชอาณาจักร ได้รับการพัฒนาและดำเนินการสอนโดยมืออาชีพในอุตสาหกรรมแฟชั่น ผู้เรียนจึงมีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทั้งด้านเทคนิค ทฤษฏี และการวิเคราะห์ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในวงการแฟชั่นที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง

ระหว่างศึกษา ผู้เรียนจะได้รับโอกาสในการทำงานจริงในบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านแฟชั่นของโลก และได้รับการสนับสนุนในการแข่งขันด้านแฟชั่นทั้งในและต่างประเทศ

Top 10 มหาวิทยาลัยใน UK สาขา Fashion

Rank University Location
1 Loughborough University Loughborough, England
2 University of Central Lancashire Preston, England
3 Kingston University Kingston-upon-Thames, England
4 University of Edinburgh Edinburgh, Scotland
5 Staffordshire University Stoke-on-Trent/Stafford, England
6 Manchester Metropolitan University Manchester, England
7 University of Wolverhampton Wolverhampton, England
8 University of Wales Trinity Saint David Various, Wales
9 University of the Arts London London, England
10 Robert Gordon University Aberdeen, Scotland

Source: 2021 Guardian University Guide rankings

เรียนต่อที่สหราชอาณาจักร

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University
  • University of Birmingham