10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขานิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science)

Top 10 สาขานิติวิทยาศาสตร์

หลักสูตร นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) ที่ดีที่สุดใน UK ประจำปี 2020

Top 10 UK Universities for Forensic Science 2020

10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขานิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Science) ปี 2020

นิติวิทยาศาสตร์ คือกระบวนการการรวบรวมและตีความหลักฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการสอบสวนทางอาญา การศึกษาวิชานิติวิทยาศาสตร์ในสหราชอาณาจักร จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีที่สำคัญๆ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาพิษวิทยา ชีววิทยา และ Crime Scene Science ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์จากการเรียนการสอนที่เข้มข้นและใช้ได้จริง

Top 10 UK Universities for Forensic Science

Rank University Location
1 University of Cambridge Cambridge, England
2 University College London London, England
3 University of Durham Durham, England
4 University of Liverpool Liverpool, England
5 University of Manchester Manchester, England
6 University of Dundee Dundee, Scotland
7 University of York York, England
8 Newcastle University Newcastle upon Tyne, England
9 University of Sheffield Sheffield, England
10 University of Edinburgh Edinburgh, Scotland

Source: 2020 Guardian University Guide rankings

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University