10 อันดับมหาวิทยาลัยใน UK สาขา Accounting and Finance ปี 2020

Top 10 สาขาการบัญชีและการเงิน

10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาการบัญชีและการเงิน ปี 2020

Top 10 UK Universities for Accounting and Finance 2020

10 อันดับ มหาวิทยาลัยใน UK สาขาการบัญชีและการเงิน ปี 2020

หลักสูตร Accounting and Finance ในสหราชอาณาจักร เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนที่มีความต้องการที่จะทำงานในสายการบัญชี การเงิน และในภาคธุรกิจต่างๆ มีรายวิชาที่ครอบคลุม อาทิ corporate finance, financial risk, management accounting และ auditing รวมถึงวิชาหลักๆ อย่าง operations and people management เป็นต้น

Top 10 UK universities for Accounting & Finance

 

Rank University Location
1 University of Leeds Leeds, England
2 Loughborough University Loughborough, England
3 University of Warwick Coventry, England
4 Nottingham Trent University Nottingham, England
5 University of Bath Bath, England
6 University of Glasgow Glasgow, UK
7 London South Bank University London, England
8 University of Derby Derby, England
9 University of East Anglia Norwich, England
10 University of Buckingham Buckingham, England

Source: 2020 Guardian University Guide rankings

ที่ปรึกษาของฉันให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี พวกเขาตอบข้อสงสัยของฉันอย่างรวดเร็ว เรื่องไหนหากเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ พวกเขาสามารถช่วยฉันได้เสมอ

Bee MSc Marketing, Birkbeck, University of London

  • University of Cambridge
  • Durham University
  • Study at University of Kent
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • University of Surrey
  • Coventry University
  • Brunel University
  • Bournemouth University